دبیرستان پسرانه غیردولتی موحد

 • توصیه به دبیران عزیز ! سعی کنید چشم خود را به داشته های دانش آموزان بدوزید نه به نداشته های آنان (مدیریت دبیرستان)
 • مهم ترین رکن در مدرسه هوشمند، تغییر در شیوه ی آموزش است.(مدیریت دبیرستان)
 • توصیه به دبیران عزیز ! رفتار را سرزنش کنید ، نه شخصیت را ، شمارا دوست دارم ، اما کار شما را نمیپسندم (مدیریت دبیرستان)
 • حضرت علی (ع) می فرمایند: علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف. (نهج البلاغه،ص469)
 • امام موسی کاظم (ع) می فرمایند : بهترین چیزی كه به وسیله آن بنده به خداوند تقرب می جوید، بعد از شناختن او، نماز و نیكی به پدر و مادر و ترك حسد و خودبینی و به خود بالیدن است. تحف‌العقول‌ ، ص‌ 412
 • زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آن‏اند و كوشش در عمل به آن است. حضرت علی (ع)
 • تا خدا هست و خدايي مي کند، مجتبي مشکل گشايي مي کند.
 • ايمان ، شناخت به دل ، اقرار به زبان و كردار به اندام‏هاست.امام رضا (ع)
 • حضرت زهرا (س) فرمود: خدایا مرا فارغ کن که تمام توجه ام به آن باشد که برای آن خلق شده ام.
ورود به سامانه تحلیل آموزشی موحد
پیش ثبت نام دبیرستان غیر دولتی موحد
کتابخانه
ورود به پورتال آموزشی
بانک سوالات درسی
برنامه هفتگی
برنامه امتحانات
جلسات شوراها و دپارتمان ها
برنامه آزمونها
فعالیتهای پرورشی
تقویم اجرایی و طرح درس
نمونه سوالات امتحان نهایی
تقاضای همکاری با دبیرستان غیر دولتی موحد
برنامه تابستان 96-95
اینستاگرام مدرسه
نرم افزار مدرسه همراه
مرکز آموزشهای تصویری

نظر سنجی

نظر شما در مورد سایت جدید مدرسه چیست؟
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

عنوان
مقطع تحصیلی
رشته تخصیلی
درس
: نتایج جستجو
دانلود تاریخ امتحان نوع امتحان درس مقطع تحصیلی عنوان
1399/04/14نوبت دومادبيات 2یازدهمفارسی 2 سوال A
1399/04/14نوبت دومادبيات 2یازدهمفارسی 2 سوال B
1399/04/12نوبت دومآمار 2یازدهمآمار و احتمال سوال A
1399/04/12نوبت دومآمار 2یازدهمآمار و احتمال سوال B
1399/04/14نوبت دومادبيات 1دهمفارسی1 سوال A
1399/04/14نوبت دومادبيات 1دهمفارسی1 سوال B
1399/04/14نوبت دومادبيات 1دهمفارسی1 سوال C
1399/04/14نوبت دومادبيات 1دهمفارسی1 سوال D
1399/04/14نوبت دومادبيات 1دهمفارسی1 سوال E
1399/04/14نوبت دومادبيات 1دهمفارسی1 سوال F
1399/04/10نوبت دومهویت اجتماعیپایه دوازدهمهویت اجتماعی
1399/04/10نوبت دومدين و زندگي 2یازدهمدینی 2 سوال A
1399/04/10نوبت دومدين و زندگي 2یازدهمدینی 2 سوال B
1399/04/10نوبت دومدين و زندگي1دهمدین و زندگی سوال A
1399/04/10نوبت دومدين و زندگي1دهمدین و زندگی سوال B
1399/04/08نوبت دومگسستهپایه دوازدهمگسسته
1399/04/08نوبت دومرياضي3پایه دوازدهمریاضی 3
1399/04/08نوبت دومنگارش 1دهمنگارش 1
1399/04/07نوبت دومهندسه 2یازدهمهندسه 2 سوال A
1399/04/07نوبت دومهندسه 2یازدهمهندسه 2 سوال B
1399/04/07نوبت دومهندسه 1دهمهندسه سوال A
1399/04/07نوبت دومهندسه 1دهمهندسه سوال B
1399/04/07نوبت دومزيست 2یازدهمزیست شناسی سوال A
1399/04/07نوبت دومزيست 2یازدهمزیست شناسی سوال B
1399/04/07نوبت دومعلوم زیست و بهداشتدهمزیست شناسی سوال A
1399/04/07نوبت دومعلوم زیست و بهداشتدهمزیست شناسی سوال B
1399/04/04نوبت دومزبان 2یازدهمزبان خارجه سوال A
1399/04/04نوبت دومزبان 2یازدهمزبان خارجه سوال B
1399/04/04نوبت دومزبان 2یازدهمزبان خارجه سوال C
1399/04/04نوبت دومزبان 2یازدهمزبان خارجه سوال D
1399/04/04نوبت دومزبان 2یازدهمزبان خارجه سوال E
1399/04/04نوبت دومزبان 2یازدهمزبان خارجه سوال F
1399/04/04نوبت دومزباندهمزبان خارجه سوال A
1399/04/04نوبت دومزباندهمزبان خارجه سوال B
1399/04/03نوبت دومعربي 3پایه دوازدهمعربی 3
1399/04/02نوبت دومعربي 2یازدهمعربی 2 سوال A
1399/04/02نوبت دومعربي 2یازدهمعربی2 سوال B
1399/04/02نوبت دومعربي 1دهمعربی 1 سوال A
1399/04/02نوبت دومعربي 1دهمعربی 1 سوال B
1399/04/02نوبت دومعربي 1دهمعربی 1 سوال C
1399/04/01نوبت دومحسابان 2پایه دوازدهمحسابان2
1399/04/01نوبت دومزيست 3پایه دوازدهمزیست 3
1399/03/31نوبت دومفیزیک2یازدهمفیزیک 2 ریاضی
1399/03/31نوبت دومفیزیک2دهمفیزیک تجربی
1399/03/27نوبت دومسلامت و بهداشتپایه دوازدهمسلامت و بهداشت
1399/03/27نوبت دومشيمي 2یازدهمشیمی 2 سوال A
1399/03/27نوبت دومشيمي 1دهمشیمی 1 سوال A
1399/03/27نوبت دومشيمي 1دهمشیمی 1سوال B
1399/03/25نوبت دومفیزیک3پایه دوازدهمفیزیک 3 ریاضی
1399/03/25نوبت دومفیزیک3پایه دوازدهمفیزیک 3 تجربی
1399/03/24نوبت دومرياضي 1دهمریاضی1 سوال A
1399/03/24نوبت دومرياضي 1دهمریاضی1 سوال B
1399/03/24نوبت دومرياضي 1دهمریاضی 1 سوال C
1399/03/24نوبت دومحسابانیازدهمحسابان سوال A
1399/03/24نوبت دومحسابانیازدهمحسابان سوال B
1399/03/24نوبت دومحسابانیازدهمحسابان سوال C
1399/03/24نوبت دومحسابانیازدهمحسابان سوال D
1399/03/24نوبت دومحسابانیازدهمحسابان سوال E
1399/03/24نوبت دومحسابانیازدهمحسابان سوال F
1399/03/24نوبت دومرياضي 1دهمریاضی سوال A
1399/03/24نوبت دومرياضي 1دهمریاضی2 سوال B
1399/03/24نوبت دومرياضي2یازدهمریاضی2 سوال A
1399/03/24نوبت دومرياضي2یازدهمریاضی2 سوال B
1399/03/24نوبت دومرياضي2یازدهمریاضی2 سوال C
1399/03/24نوبت دومرياضي2یازدهمریاضی2 سوال D
1399/03/24نوبت دومرياضي2یازدهمریاضی2 سوال E
1399/03/21نوبت دومادبيات 3پایه دوازدهمفارسی 3
1399/03/21نوبت دومزمین شناسییازدهمزمین شناسی سوال A
1399/03/21نوبت دومزمین شناسییازدهمزمین شناسی سوال B
1399/03/19نوبت دومشيمي 3پایه دوازدهمشیمی3
1399/03/19نوبت دومانسان و محیط زیستیازدهممحیط زیست سوالات A
1399/03/19نوبت دومانسان و محیط زیستیازدهممحیط زیست سوالات B
1399/03/17نوبت دومدين و زندگي 3پایه دوازدهمدینی 3
1399/03/17نوبت دومتاريخیازدهمتاریخ معاصر سوال A
1399/03/17نوبت دومتاريخیازدهمتاریخ معاصر سوال B
1399/03/17نوبت دومآمادگی دفاعیدهمآمادگی دفاعی سوال A
1399/03/17نوبت دومآمادگی دفاعیدهمآمادگی دفاعی سوال B
1398/11/07نوبت اولزمین شناسییازدهمزمین شناسی
1398/11/06نوبت اولزباندهمزبان خارجه 1
1398/11/06نوبت اولزبان 2یازدهمزبان خارجه 2
1398/11/06نوبت اولسلامت و بهداشتپایه دوازدهمسلامت و بهداشت
1398/11/05نوبت اولشيمي 1دهمشیمی 1
1398/11/05نوبت اولشيمي 3پایه دوازدهمشیمی3
1398/11/05نوبت اولشيمي 2یازدهمشیمی 2
1398/11/01نوبت اولعربي 1دهمعربی 1
1398/11/01نوبت اولهویت اجتماعیپایه دوازدهمهویت اجتماعی
1398/11/01نوبت اولعربي 2یازدهمعربی2
1398/10/30نوبت اولزبان فارسي 3پایه دوازدهمفارسی 3
1398/10/28نوبت اولهندسه 2یازدهمهندسه2
1398/10/28نوبت اولگسستهپایه دوازدهمگسسته
1398/10/28نوبت اولهندسه 1دهمهندسه1
1398/10/28نوبت اولزیست شناسی 1دهمزیست1
1398/10/28نوبت اولزيست 3پایه دوازدهمزیست شناسی 3
1398/10/28نوبت اولزيست 2یازدهمزیست شناسی 2
1398/10/24نوبت اولزبان فارسي 1دهمفارسی1
1398/10/25نوبت اولجغرافيدهمجغرافیا عمومی و استان
1398/10/25نوبت اولتاريخیازدهمتاریخ معاصر
1398/10/25نوبت اولهندسه 3پایه دوازدهمهندسه3
1398/10/23نوبت اولزبان 3پایه دوازدهمزبان خارجی 3
1398/10/24نوبت اولزبان فارسي 2یازدهمفارسی 2
1398/10/22نوبت اولانسان و محیط زیستیازدهمانسان و محیط زیست
1398/10/22نوبت اولتفکر و مواد رسانه ایدهمتفکر و سواد رسانه
1398/10/21نوبت اولفیزیک2دهمفیزیک ریاضی
1398/10/21نوبت اولفیزیک3پایه دوازدهمفیزیک 3 ریاضی
1398/10/21نوبت اولفیزیک 1دهمفیزیک تجربی
1398/10/21نوبت اولفیزیک3پایه دوازدهمفیزیک 3 تجربی
1398/10/18نوبت اولدين و زندگي1دهمدینی1
1398/10/18نوبت اولدين و زندگي 2یازدهمدینی 2
1398/10/14نوبت اولرياضي عموميدهمریاضی 1
1398/10/14نوبت اولرياضي عموميدهمریاضی (اصلانی)
1398/06/05نوبت دومکنکوردهمدفترچه آزمون جامع ریاضی پایه دهم
1398/06/04میان ترمکنکوریازدهمآزمون جامع یازدهم ریاضی
1398/06/04میان ترمکنکوردهمدفترچه آزمون جامع تجربی پایه دهم
1398/06/04میان ترمکنکوریازدهمآزمون جامع یازدهم تجربی
1398/03/26نوبت دومعربي 1دهمعربی 1
1398/03/26نوبت دومعربي 2یازدهمعربی 2
1398/03/22نوبت دومدين و زندگي1دهمدین و زندگی
1398/03/22نوبت دومدين و زندگي 2یازدهمدین و زندگی
1398/03/20نوبت دومآمادگی دفاعیدهمآمادگی دفاعی
1398/03/20نوبت دومزمین شناسییازدهمزمین شناسی رشته ریاضی
1398/03/19نوبت دومانسان و محیط زیستیازدهمانسان و محیط زیست
1398/03/19نوبت دومتفکر و مواد رسانه ایدهمتفکر و سواد رسانه ای
1398/03/18نوبت دومفیزیک 1دهمفیزیک 1 ریاضی
1398/03/18نوبت دومفیزیک2یازدهمفیزیک 2 ریاضی
1398/03/18نوبت دومفیزیک 1دهمفیزیک 1 تجربی
1398/03/18نوبت دومفیزیک2یازدهمفیزیک 2 تجربی
1398/03/13نوبت دومفارسی 1دهمفارسی 1
1398/03/13نوبت دومزبان فارسي 2یازدهمفارسی 2
1398/03/11نوبت دومهندسه 1دهمهندسه 1
1398/03/11نوبت دومرياضي2یازدهمهندسه 2
1398/03/11نوبت دومزیست شناسی 1دهمزیست شناسی 1
1398/03/11نوبت دومزيست 2یازدهمزیست شناسی 2
1398/03/07نوبت دومزباندهمزبان انگلیسی 1
1398/03/07نوبت دومزبان 2یازدهمزبان انگلیسی 2
1398/03/05نوبت دومشيمي 1دهمشیمی 1
1398/03/05میان ترمشيمي 2یازدهمشیمی 2
1398/03/01نوبت دومرياضي 1دهمسوال و جواب رشته ریاضی
1398/03/01نوبت دومحسابانیازدهمحسابان 1 رشته ریاضی
1398/03/01نوبت دومرياضي 1دهمسوال و جواب رشته تجربی
1398/03/01نوبت دومرياضي2یازدهمریاضی 2
1398/02/15نوبت دومزيست 3پایه دوازدهمزیست 3
1397/10/23نوبت اولگسستهپایه دوازدهمگسسته
1397/10/23نوبت اولآمادگی دفاعیدهمسوال و پاسخ آمادگی دفاعی
1397/10/23نوبت اولتاريخیازدهمسوال و جواب تاریخ معاصر
1397/10/22نوبت اولزبان 3پایه دوازدهمزبان خارجی 3
1397/10/22نوبت اولشيمي 2یازدهمشیمی 2
1397/10/22نوبت اولشيمي 1دهمشیمی 1
1397/10/19نوبت اولعربي 3پایه دوازدهمعربی 3
1397/10/19نوبت اولزمین شناسییازدهمزمین شناسی
1397/10/19نوبت اولتفکر و مواد رسانه ایدهمتفکر و سواد رسانه ای
1397/10/18نوبت اولزباندهمزبان خارجی 1
1397/10/18نوبت اولزبان 2یازدهمزبان خارجی 2
1397/10/16نوبت اولجغرافيدهمجغرافیا
1397/10/17نوبت اولسلامت و بهداشتپایه دوازدهمسلامت و بهداشت
1397/10/17نوبت اولآمار و احتمالیازدهمآمار و احتمال (رشته ریاضی)
1397/10/15نوبت اولهندسه 3پایه دوازدهمهندسه 3(ریاضی)
1397/10/15نوبت اولهندسه 2یازدهمهندسه 2 (ریاضی)
1397/10/15نوبت اولهندسه 1دهمهندسه 1 (ریاضی)
1397/10/15نوبت اولزيست 3پایه دوازدهمزیست شناسی 3 (تجربی)
1397/10/15نوبت اولزيست 2یازدهمزیست شناسی 2 (تجربی)
1397/10/15نوبت اولزیست شناسی 1دهمزیست شناسی 1 (تجربی)
1397/10/12نوبت اولدين و زندگي 3پایه دوازدهمدین و زندگی3
1397/10/12نوبت اولعربي 1دهمعربی 1
1397/10/12نوبت اولعربي 2یازدهمعربی 2
1397/10/10نوبت اولشيمي 3پایه دوازدهمشیمی 3
1397/10/10نوبت اولزبان فارسي 2یازدهمفارسی 2
1397/10/10نوبت اولزبان فارسي 1دهمفارسی 1
1397/10/08میان ترمفیزیک 1دهمفیزیک 1 (رشته ریاضی)
1397/10/08نوبت اولفیزیک3پایه دوازدهمفیزیک 3 (رشته ریاضی)
1397/10/08نوبت اولفیزیک2یازدهمفیزیک 2 (رشته ریاضی)
1397/10/08نوبت اولفیزیک3پایه دوازدهمفیزیک 3 (رشته تجربی)
1397/10/08نوبت اولفیزیک 1دهمفیزیک 1 (رشته تجربی)
1397/10/08نوبت اولفیزیک2یازدهمفیزیک 2 (رشته تجربی)
1397/10/05نوبت اولحسابان 2پایه دوازدهمحسابان 2
1397/10/05نوبت اولدين و زندگي1دهمدین و زندگی 1
1397/10/05نوبت اولدين و زندگي 2یازدهمدین و زندگی 2
1397/10/05نوبت اولرياضي3پایه دوازدهمریاضی 3
1397/10/03نوبت اولفارسی 3پایه دوازدهمفارسی 3
1397/10/03نوبت اولنگارش 3پایه دوازدهمنگارش 3
1397/10/03نوبت اولنگارش 1دهمنگارش 1
1397/10/03نوبت اولانسان و محیط زیستیازدهمانسان و محیط زیست
1397/10/02نوبت اولهویت اجتماعیپایه دوازدهمهویت اجتماعی
1397/10/02نوبت اولرياضي 1دهمریاضی1
1397/10/02نوبت اولحسابانیازدهمحسابان 1
1397/10/02نوبت اولرياضي 1دهمریاضی 1
1397/10/02نوبت اولرياضي2یازدهمریاضی2
1397/09/26میان ترمادبيات 1دهمنمونه سوال فارسی
1397/09/26میان ترمادبيات 1دهمنمونه سوال فارسی سری 2
1397/09/21میان ترمآمار و احتمالیازدهمآمار و احتمال
1397/09/20میان ترمعربي 1دهمعربی 1
1397/09/20میان ترمعربي 2یازدهمعربی 2
1397/09/18میان ترمدين و زندگي1دهمدین و زندگی 1
1397/09/18میان ترمدين و زندگي 2یازدهمدین و زندگی 2
1397/09/17میان ترمفيزيک 2 و آزمايشگاهیازدهمفیزیک 2
1397/09/17میان ترمفيزيک 1 و آزمايشگاهدهمفیزیک1 (رشته ریاضی)
1397/09/17میان ترمفيزيک 1 و آزمايشگاهدهمفیزیک 1 (رشته تجربی)
1397/09/14میان ترمشيمي 1دهمشیمی 1
1397/09/14میان ترمشيمي 2یازدهمشیمی 2
1397/09/12میان ترمزبان فارسي 1دهمفارسی 1
1397/09/12میان ترمزبان فارسي 2یازدهمفارسی 2
1397/09/10میان ترمرياضي 1دهمریاضی 1
1397/09/10میان ترمحسابانیازدهمحسابان 1
1397/09/10میان ترمرياضي 1دهمریاضی 1
1397/09/10میان ترمرياضي2یازدهمریاضی 2
1397/09/07میان ترمزباندهمزبان 1
1397/09/07میان ترمزبان 2یازدهمزبان 2
1397/09/06میان ترمهندسه 1دهمهندسه
1397/09/06میان ترمهندسه 2یازدهمهندسه
1397/09/06میان ترمزیست شناسی 1دهمزیست شناسی
1397/09/06میان ترمزيست 2یازدهمزیست شناسی
1397/03/27نوبت دومعربي 1دهمعربی و زبان قران
1397/03/27نوبت دومعربي 2یازدهمعربی و زبان قران
1397/03/23نوبت دومزباندهمزبان دهم
1397/03/23نوبت دومزبان 2یازدهمزبان 11
1397/03/21نوبت دومزمين شناسي پيشچهارمزمین شناسی
1397/03/20نوبت دومعلوم زمین شناسییازدهمزمین شناسی
1397/03/21نوبت دومدين و زندگي1دهمدین و زندگی دهم
1397/03/21نوبت دومدين و زندگي 2یازدهمدین و زندگی یازدهم
1397/03/19نوبت دومفيزيک 1 و آزمايشگاهدهمفیزیک دهم
1397/03/19نوبت دومهندسه تحليليچهارمهندسه تحلیلی
1397/03/19نوبت دومفيزيک 2 و آزمايشگاهیازدهمفیزیک یازدهم
1397/03/19نوبت دومفيزيک 1 و آزمايشگاهدهمفیزیک دهم
1397/03/19نوبت دومرياضي عموميچهارمریاضی عمومی
1397/03/19نوبت دومفيزيک 2 و آزمايشگاهیازدهمفیزیک یازدهم
1397/03/13نوبت دومانسان و محیط زیستدهمانسان و محیط زیست
1397/03/13نوبت دومتاريخیازدهمتاریخ معاصر
1397/03/12نوبت دومشيمي 1دهمشیمی دهم
1397/03/12نوبت دومشيمي 3چهارمشیمی چهارم
1397/03/12نوبت دومشيمي 2یازدهمشیمی یازدهم
1397/03/09نوبت دومدفاعيدهمآمادگی دفاعی
1397/03/09نوبت دومآمار1یازدهمآمار و احتمال
1397/03/08نوبت دومانسان و محیط زیستیازدهمانسان و محیط زیست
1397/03/08نوبت دومجغرافيدهمجغرافیای عمومی و استان شناسی
1397/03/07نوبت دومادبيات 2یازدهمادبیات فارسی 2
1397/03/07نوبت دومادبيات 1دهمادبیات فارسی 1
1397/03/05نوبت دومهندسه 1دهمهندسه دهم
1397/03/05نوبت دومهندسه 2یازدهمهندسه یازدهم
1397/03/05نوبت دومزیست شناسی 1دهمزیست شناسی دهم
1397/03/05نوبت دومزيست 2یازدهمزیست شناسی یازدهم
1397/03/02نوبت دومنگارش فارسییازدهمنگارش 2
1397/03/02نوبت دومنگارش فارسیدهمنگارش 1
1397/03/01نوبت دومرياضي 1دهمریاضی 1 ریاضی
1397/03/01نوبت دومرياضي 1دهمریاضی 1 تجربی
1397/03/01نوبت دومحسابانیازدهمحسابان 1
1397/03/01نوبت دومرياضي2یازدهمریاضی 2
1397/02/08میان ترمفيزيک 1 و آزمايشگاهدهمفیزیک 1
1397/02/09میان ترمآمار و مدل سازیدهمآمار و احتمال
1397/02/08میان ترمفيزيک 1 و آزمايشگاهدهمفیزیک 1 ریاضی
1397/02/08میان ترمفيزيک 2 و آزمايشگاهیازدهمفیزیک 2 تجربی
1397/02/08میان ترمفيزيک 2 و آزمايشگاهیازدهمفیزیک 2 ریاضی
1397/02/04میان ترمعلوم زیست و بهداشتدهمزیست دهم
1397/02/04میان ترمزيست 2یازدهمزیست یازدهم
1397/02/05میان ترمعربي 2یازدهمعربی 2
1397/02/01میان ترمشيمي 1دهمشیمی 1
1397/02/04میان ترمهندسه 1دهمهندسه دهم
1397/02/04میان ترمهندسه 2یازدهمهندسه یازدهم
1397/01/29میان ترمزبان 2یازدهمزبان خارجی 2
1397/01/29میان ترمدين و زندگي1دهمدین و زندگی 1
1397/01/26میان ترمزباندهمزبان خارجی 1
1397/01/27میان ترمدين و زندگي 2یازدهمدین و زندگی
1397/01/26میان ترمرياضي عموميدهمریاضی
1396/10/25نوبت اولزباندهمزبان دهم
1396/10/25نوبت اولزبان 2یازدهمزبان 2
1396/10/23نوبت اولشيمي 2یازدهمشیمی 2
1396/10/23نوبت اولشيمي 1دهمشیمی 1
1396/10/20نوبت اولتفکر و مواد رسانه ایدهمتفکر و سواد رسانه
1396/10/20نوبت اولعلوم زمین شناسییازدهمزمین شناسی
1396/10/20نوبت اولزبان 3چهارمزبان 3
1396/10/18نوبت اولمعارف پيشچهارممعارف
1396/10/18نوبت اولجغرافيدهمجغرافیا
1396/10/18نوبت اولآمار و مدل سازییازدهمآمار و مدل سازی
1396/10/16نوبت اولهندسه تحليليچهارمهندسه تحلیلی
1396/10/16نوبت اولهندسه 1دهمهندسه 1
1396/10/16نوبت اولهندسه 2یازدهمهندسه 2
1396/10/16نوبت اولرياضي عموميچهارمریاضی عمومی
1396/10/16نوبت اولزیست شناسی 1دهمزیست شناسی 1
1396/10/16نوبت اولزيست 2یازدهمزیست شناسی 2
1396/10/14نوبت اولتاريخیازدهمتاریخ
1396/10/04نوبت اولفيزيک پيشچهارمفیزیک چهارم
1396/10/12نوبت اولعربي 1دهمعربی 1
1396/10/12نوبت اولعربي 2یازدهمعربی2
1396/10/12نوبت اولگسستهچهارمگسسته
1396/10/12نوبت اولزمين شناسي پيشچهارمزمین شناسی
1396/10/10نوبت اولانسان و محیط زیستیازدهمانسان و محیط زیست
1396/10/10نوبت اولديفراسيلچهارمدیفرانسیل
1396/10/10نوبت اولزيست پيشچهارمزیست پیش
1396/10/09نوبت اولفيزيک 1 و آزمايشگاهدهمفیزیک 1
1396/10/09نوبت اولفيزيک 2 و آزمايشگاهیازدهم فیزیک 2 ریاضی
1396/10/09نوبت اولفيزيک 2 و آزمايشگاهیازدهمفیزیک 2 تجربی
1396/10/06نوبت اولادبيات پيشچهارمادبیات فارسی
1396/10/06نوبت اولدين و زندگي1دهمدین و زندگی 1
1396/10/06نوبت اولدين و زندگي 2یازدهمدین و زندگی 2
1396/10/04نوبت اولادبيات 2یازدهمادبیات فارسی 2
1396/10/04نوبت اولادبيات 1دهمادبیات فارسی پایه دهم
1396/10/02نوبت اولحسابانیازدهمحسابان
1396/10/02نوبت اولرياضي 1دهمریاضی 1 رشته ریاضی
1396/10/02نوبت اولرياضي 1دهمریاضی 1 رشته تجربی
1396/10/02نوبت اولرياضي2یازدهمریاضی 2
1396/09/16میان ترمآمار1یازدهمآمار و احتمال
1396/09/14میان ترمفيزيک 1 و آزمايشگاهدهمفیزیک 1 رشته تجربی
1396/09/18میان ترمرياضي 1دهمریاضی 1 رشته ریاضی
1396/09/18میان ترمرياضي 1دهمریاضی 1 رشته تجربی
1396/09/05میان ترمزبان 2یازدهمزبان انگلیسی 2
1396/09/12میان ترمعربي 1دهمعربی 1
1396/09/08میان ترمادبيات 2یازدهمادبیات فارسی 2
1396/09/08میان ترمادبيات 1دهمادبیات فارسی1
1396/09/05میان ترمزباندهمزبان انگلیسی 1
1396/09/11میان ترمهندسه 2یازدهمهندسه 2
1396/09/11میان ترمهندسه 1دهمهندسه 1
1396/09/11میان ترمزيست 2یازدهمزیست شناسی 2
1396/09/11میان ترمزیست شناسی 1دهمزیست شناسی 1
1396/09/07میان ترمشيمي 1دهمشیمی 1
1396/09/07میان ترمشيمي 2یازدهمشیمی 2
1396/03/27نوبت دوممباني کامپيوترسوممبانی کامپیوتر
1396/03/27نوبت دومآمار1سوم دبیرستانآمار
1396/03/25نوبت دومزبان فارسي 3سومزبان فارسی 3
1396/03/25نوبت دومنگارش فارسیدهمنگارش فارسی
1396/03/24نوبت دومتفکر و مواد رسانه ایدهمتفکر و مواد رسانه ای
1396/03/22نوبت دومعربي 1دهمعربی پایه دهم
1396/03/22نوبت دومزبان پيشچهارمزبان انگلیسی
1396/03/22نوبت دومعربي 3سومعربی 3
1396/03/20نوبت دومحسابانسوم دبیرستانحسابان
1396/03/20نوبت دومگسستهچهارمگسسته
1396/03/20نوبت دومزيست 2سومزیست 2
1396/03/20نوبت دومرياضي عموميچهارمریاضی عمومی چهارم
1396/03/20نوبت دومادبيات 1دهمادبیات فارسی 1
1396/03/18نوبت دومزباندهمزبان انگلیسی
1396/03/16نوبت دومفيزيک 1 و آزمايشگاهدهمفیزیک 1 ریاضی
1396/03/16نوبت دومهندسه تحليليچهارمهندسه چهارم ریاضی
1396/03/16نوبت دومهندسه 2سومهندسه 2
1396/03/16نوبت دومفيزيک 1 و آزمايشگاهدهمفیزیک 1 تجربی
1396/03/16نوبت دومزمين شناسي پيشچهارمزمین شناسی چهارم تجربی
1396/03/16نوبت دومزمين شناسي 1سومزمین شناسی پایه سوم
1396/03/13نوبت دومشيمي پيشچهارمشیمی چهارم
1396/03/13نوبت دومشيمي 3سومشیمی 3
1396/03/13نوبت دومهندسه 1دهمهندسه 1 دهم
1396/03/13نوبت دومزیست شناسی 1دهمزیست شناسی دهم
1396/03/11نوبت دومدفاعيدهمآمادگی دفاعی
1396/03/09نوبت دومادبيات 3سومادبیات فارسی 3
1396/03/09نوبت دومشيمي 1دهمشیمی دهم
1396/03/07نوبت دومفيزيک 3 و آزمايشگاهسومفیزیک 3 ریاضی
1396/03/07نوبت دومفيزيک 3 و آزمايشگاهسومفیزیک 3 تجربی
1396/03/02نوبت دومدين و زندگي 3سومتعلیمات دینی و قرآن 3
1396/03/04نوبت دومجبر و احتمالسومجبر واحتمال
1396/03/04نوبت دومرياضي3سومریاضی 3
1396/03/06نوبت دومجغرافيدهمجغرافیا
1396/03/04نوبت دومدين و زندگي1دهمدین و زندگی پایه دهم
1396/03/02نوبت دومرياضي 1دهمریاضی دهم رشته ریاضی
1396/03/02نوبت دومرياضي 1دهمریاضی دهم تجربی
1395/10/25نوبت اولشيمي 3سومشیمی 3
1395/10/25نوبت اولشيمي 1دهمشیمی دهم
1395/10/22نوبت اولزباندهمزبان خارجی دهم
1395/10/22نوبت اولزبان 3سومزبان خارجی 3
1395/10/20نوبت اولدين و زندگي1دهمدین و زندگی دهم
1395/10/20نوبت اولدين و زندگي 3سومدین و زندگی سوم
1395/10/20نوبت اولزبان پيشچهارمزبان خارجی چهارم
1395/10/18نوبت اولفيزيک 1 و آزمايشگاهدهمفیزیک 1
1395/10/18نوبت اولهندسه تحليليچهارمهندسه تحلیلی پایه چهارم
1395/10/18نوبت اولفيزيک 3 و آزمايشگاهسومفیزیک 3 ریاضی
1395/10/18نوبت اولفيزيک 3 و آزمايشگاهسومفیزیک 3 تجربی
1395/10/18نوبت اولرياضي عموميچهارمریاضی عمومی چهارم
1395/10/13نوبت اولگسستهچهارمریاضیات گسسته
1395/10/15نوبت اولادبيات پيشچهارمادبیات فارسی چهارم
1395/10/15نوبت اولجبر و احتمالسومجبرو احتمال پایه سوم
1395/10/15نوبت اولزمين شناسي 1سومزمین شناسی پایه سوم
1395/10/13نوبت اولعربي 1دهمعربی پایه دهم
1395/10/13نوبت اولعربي 3سومعربی 3
1395/10/13نوبت اولعلوم زمین شناسیچهارمعلوم زمین شناسی
1395/10/08نوبت اولشیمی چهارمچهارمشیمی چهارم
1395/10/11نوبت اولهندسه 2سومهندسه 2
1395/10/11نوبت اولديفراسيلچهارمدیفرانسیل
1395/10/11نوبت اولزیست چهارمچهارمزیست شناسی چهارم تجربی
1395/10/06نوبت اولادبيات 3سومادبیات فارسی 3
1395/10/08نوبت اولزبان فارسي 3سومزبان فارسی 3
1395/10/07نوبت اولمباني کامپيوترسوممبانی رایانه
1395/10/04نوبت اولحسابانسومحسابان
1395/10/04نوبت اولرياضي 1دهمریاضی 1 ریاضی
1395/10/04نوبت اولرياضي3سومریاضی 3 تجربی
1395/10/07نوبت اولآمار و مدل سازیسومآمار و مدل سازی
1395/10/04نوبت اولمعارف چهارمچهارممعارف چهارم
1395/10/06نوبت اولفارسی 1دهمفارسی دهم
1395/10/04نوبت اولرياضي 1دهمریاضی 1 تجربی
1395/03/18نوبت دومزبان فارسي 2دوم دبیرستانزبان فارسی 2
1395/03/16نوبت دومشيمي 2دوم دبیرستانشیمی 2
1395/03/16نوبت دومحسابانسوم دبیرستانحسابان
1395/03/16نوبت دومزيست 2سوم دبیرستانزیست 2
1395/03/12نوبت دومزبان 3سوم دبیرستانزبان 3
1395/03/12نوبت دومزبان 2دوم دبیرستانزبان 2
1395/03/11نوبت دومفيزيک پيشپیش دانشگاهیفیزیک پیش
1395/03/11نوبت دومفيزيک پيشپیش دانشگاهیفیزیک پیش
1395/03/10نوبت دومدفاعيدوم دبیرستاندفاعی
1395/03/10نوبت دومادبيات 3سوم دبیرستانادبیات 3
1395/03/09نوبت دومديفراسيلپیش دانشگاهیدیفرانسیل
1395/03/09نوبت دومزيست پيشپیش دانشگاهیزیست پیش
1395/03/08نوبت دومهندسه 1دوم دبیرستانهندسه 1
1395/03/08نوبت دومفيزيک 3 و آزمايشگاهسوم دبیرستانفیزیک 3
1395/03/08نوبت دومزيست 2دوم دبیرستانزیست 1
1395/03/08نوبت دومفيزيک 3 و آزمايشگاهسوم دبیرستانفیزیک 3
1395/03/06نوبت دومزبانپیش دانشگاهیزبان فارسی 4
1395/03/05نوبت دومزبان فارسي 3سوم دبیرستانزبان فارسی 3
1395/03/05نوبت دومجغرافيدوم دبیرستانجغرافی
1395/03/04میان ترممعارف پيشپیش دانشگاهیمعارف پیش
1395/03/03نوبت دومعربي 2دوم دبیرستانعربی 2
1395/03/03نوبت دومجبر و احتمالسوم دبیرستانجبر و احتمال
1395/03/03نوبت دومرياضي3سوم دبیرستانریاضی 3
1395/03/01نوبت دومشيمي پيشپیش دانشگاهیشیمی پیش دانشگاهی
1395/03/01نوبت دومفيزيک 2 و آزمايشگاهدوم دبیرستانفیزیک 2
1395/03/01نوبت دومدين و زندگي 3سوم دبیرستاندین و زندگی 3
1395/02/30نوبت دومادبيات 2دوم دبیرستانادبیات 2
1395/02/30نوبت دومهندسه 2سوم دبیرستانهندسه 2
1395/02/30نوبت دومزمين شناسي 1سوم دبیرستانزمین شناسی
1395/02/29نوبت دومزبان پيشپیش دانشگاهیزبان پیش
1395/02/28نوبت دومآمار1دوم دبیرستانآمار1
1395/02/28میان ترمهندسه 1دوم دبیرستانهندسه 1
1395/02/27نوبت دومشيمي 3سوم دبیرستانشیمی 3
1395/02/27نوبت دومهندسه تحليليپیش دانشگاهیهندسه تحلیلی
1395/02/27نوبت دومزمين شناسي پيشپیش دانشگاهیزمین شناسی پیش
1395/02/25نوبت دومعربي 3سوم دبیرستانعربی 3
1395/02/25نوبت دومگسستهپیش دانشگاهیریاضیات گسسته
1395/02/25نوبت دومرياضي2دوم دبیرستانریاضی 2
1395/02/25نوبت دومرياضي عموميپیش دانشگاهیریاضی عمومی
1395/02/25نوبت دومرياضي2دوم دبیرستانریاضی 2
1395/02/21نوبت دومتاريخسوم دبیرستانتاریخ معاصر
1395/01/24میان ترمزبان 3سوم دبیرستانزبان 3
1395/01/24میان ترمزبان 2دوم دبیرستانزبان 2
1395/01/21میان ترمحسابانسوم دبیرستانحسابان
1395/01/21میان ترمرياضي2دوم دبیرستانریاضی 2
1395/01/21میان ترمرياضي3سوم دبیرستانریاضی 3
1395/01/18میان ترمدين و زندگي 3سوم دبیرستاندین و زندگی 3
1395/01/18میان ترمدين و زندگي 2دوم دبیرستاندین و زندگی 2
1394/10/26نوبت اولدين و زندگي 2دوم دبیرستاندین و زندگی 2
1394/10/26نوبت اولدين و زندگي 3سوم دبیرستاندین و زندگی 3
1394/10/23نوبت اولزبان 3سوم دبیرستانزبان 3
1394/10/23نوبت اولزبان 2دوم دبیرستانزبان 2
1394/10/22نوبت اولجبر و احتمالسوم دبیرستانجبر و احتمال
1394/10/22نوبت اولزيست 2دوم دبیرستانزیست شناسی 2
1394/10/21نوبت اولمعارف پيشپیش دانشگاهیمعارف پیش
1394/10/21نوبت اولآمار1دوم دبیرستانآمار
1394/10/21نوبت اولزمين شناسي 1سوم دبیرستانزمین شناسی
1394/10/20نوبت اولجغرافيدوم دبیرستانجغرافی
1394/10/20نوبت اولتاريخسوم دبیرستانتاریخ
1394/10/19نوبت اولزبان فارسي 2دوم دبیرستانزبان فارسی 2
1394/10/19نوبت اولزبان فارسي 3سوم دبیرستانزبان فارسی 3
1394/10/19نوبت اولهندسه تحليليپیش دانشگاهیهندسه تحلیلی
1394/10/19نوبت اولزيست پيشپیش دانشگاهیزیست پیش
1394/10/16نوبت اولعربي 2دوم دبیرستانعربی 2
1394/10/16نوبت اولعربي 3سوم دبیرستانعربی 3
1394/10/15نوبت اولگسستهپیش دانشگاهیگسسته
1394/10/15نوبت اولمباني کامپيوترسوم دبیرستانمبانی کامپیوتر
1394/10/15نوبت اولزمين شناسي پيشپیش دانشگاهیزمین شناسی پیش
1394/10/15نوبت اولآمار1سوم دبیرستانآمار
1394/10/14نوبت اولهندسه 1دوم دبیرستانهندسه 1
1394/10/13نوبت اولزبان پيشپیش دانشگاهیزبان پیش
1394/10/14نوبت اولهندسه 2سوم دبیرستانهندسه 2
1394/10/14نوبت اولزيست 2سوم دبیرستانزیست 2
1394/10/12نوبت اولفيزيک پيشپیش دانشگاهیفیزیک پیش
1394/10/12نوبت اولفيزيک 2 و آزمايشگاهدوم دبیرستانفیزیک 2
1394/10/12نوبت اولفيزيک 3 و آزمايشگاهسوم دبیرستانفیزیک 3
1394/10/12نوبت اولفيزيک 3 و آزمايشگاهسوم دبیرستانفیزیک 3
1394/10/09نوبت اولشيمي 3سوم دبیرستانشیمی 3
1394/10/09نوبت اولشيمي پيشپیش دانشگاهیشیمی پیش دانشگاهی
1394/10/09نوبت اولشيمي 2دوم دبیرستانشیمی 2
1394/10/07نوبت اولادبيات 2دوم دبیرستانادبیات 2
1394/10/07نوبت اولادبيات 3سوم دبیرستانادبیات 3
1394/10/06نوبت اولدفاعيدوم دبیرستاندفاعی
1394/10/07نوبت اولادبيات پيشپیش دانشگاهیادبیات پیش
1394/10/05نوبت اولديفراسيلپیش دانشگاهیدیفرانسیل
1394/10/05نوبت اولحسابانسوم دبیرستانحسابان
1394/10/05نوبت اولرياضي2دوم دبیرستانریاضی 2
1394/10/05نوبت اولرياضي عموميپیش دانشگاهیریاضی عمومی
1394/10/05نوبت اولرياضي3سوم دبیرستانریاضی 3
1394/10/05نوبت اولرياضي2دوم دبیرستانریاضی 2
1394/09/18میان ترمزيست 2دوم دبیرستانزیست 2
1394/09/16میان ترمعربي 2دوم دبیرستانعربی 2
1394/09/16میان ترمعربي 3سوم دبیرستانعربی 3
1394/09/18میان ترمآمار1دوم دبیرستانآمار و مدل سازی
1394/09/09میان ترمزبان فارسي 3سوم دبیرستانزبان فارسی 3
1394/09/09میان ترمزبان فارسي 2دوم دبیرستانزبان فارسی 2
1394/09/10میان ترمديفراسيلپیش دانشگاهیدیفرانسیل
1394/09/14میان ترمفيزيک 3 و آزمايشگاهسوم دبیرستانفیزیک 3
1394/09/10میان ترمرياضي عموميپیش دانشگاهیریاضی عمومی
1394/09/14میان ترمفيزيک 3 و آزمايشگاهسوم دبیرستانفیزیک 3
1394/09/09میان ترمزبان فارسي 2دوم دبیرستانزبان فارسی 2
1394/09/07میان ترمهندسه 1دوم دبیرستانهندسه 1
1394/09/07میان ترمهندسه 2سوم دبیرستانهندسه 2
1394/09/04میان ترمزبان 3سوم دبیرستانزبان 3
1394/09/04میان ترمزبان 2دوم دبیرستانزبان 2
1394/09/01میان ترمشيمي 2دوم دبیرستانشیمی 2
1394/09/02میان ترمشيمي 3سوم دبیرستانشیمی 3
1394/08/30میان ترمرياضي2دوم دبیرستانریاضی 2
1394/08/30میان ترمحسابانسوم دبیرستانحسابان
1394/08/30میان ترمرياضي2دوم دبیرستانریاضی 2
1394/08/30میان ترمرياضي3سوم دبیرستانریاضی 3
1394/03/27میان ترمجغرافيدوم دبیرستانجغرافی
1394/03/26نوبت دومزبان 3سوم دبیرستانزبان 3
1394/03/25نوبت دومزبان 2دوم دبیرستانزبان 2
1394/03/25نوبت دومزباناول دبیرستانزبان 1
1394/03/24نوبت دومجبر و احتمالسوم دبیرستانجبر و احتمال
1394/03/24نوبت دومرياضي3سوم دبیرستانریاضی 3
1394/03/23نوبت دومزبان فارسي 2دوم دبیرستانزبان فارسی 2
1394/03/23نوبت دومزبان فارسي 1اول دبیرستانزبان فارسی 1
1394/03/20نوبت دومعربي 1اول دبیرستانعربی 1
1394/03/20نوبت دومعربي 2دوم دبیرستانعربی 2
1394/03/20نوبت دومعربي 3سوم دبیرستانعربی 3
1394/03/18نوبت دومزبان فارسي 3سوم دبیرستانزبان فارسی 3
1394/03/18نوبت دومآمار1دوم دبیرستانآمار
1394/03/16نوبت دومشيمي 2دوم دبیرستانشیمی 2
1394/03/16نوبت دومشيمي 1اول دبیرستانشیمی 1
1394/03/12نوبت دومعلوم زیست و بهداشتاول دبیرستانعلوم زیست و بهداشت
1394/03/12نوبت دومهندسه 1دوم دبیرستانهندسه 1
1394/03/12نوبت دومهندسه 1دوم دبیرستانهندسه 1
1394/03/09نوبت دومفيزيک 2 و آزمايشگاهدوم دبیرستانفیزیک 2
1394/03/09نوبت دومفيزيک 1 و آزمايشگاهاول دبیرستانفیزیک 1
1394/03/06نوبت دومادبيات 2دوم دبیرستانادبیات 2
1394/03/06میان ترمادبيات 3سوم دبیرستانادبیات 3
1394/03/06نوبت دومادبيات 1اول دبیرستانادبایت 1
1394/03/05نوبت دومديفراسيلپیش دانشگاهیدیفرانسیل
1394/03/05نوبت دومزيست پيشپیش دانشگاهیزیست شناسی
1394/03/04نوبت دومدين و زندگي 2دوم دبیرستاندین و زندگی 2
1394/03/04نوبت دومعربي 3سوم دبیرستانعربی 3
1394/03/04نوبت دومدين و زندگي1اول دبیرستاندین و زندگی 1
1394/03/03نوبت دوممعارف پيشپیش دانشگاهیمعارف
1394/03/02نوبت دومرياضي2دوم دبیرستانریاضی 2
1394/03/02نوبت دومدين و زندگي 3سوم دبیرستاندین و زندگی
1394/03/02نوبت دومرياضي 1اول دبیرستانریاضی 1
1394/02/28نوبت دومزبان پيشپیش دانشگاهیزبان پیش
1394/02/21نوبت دومشيمي پيشپیش دانشگاهیشیمی پیش دانشگاهی
1394/02/19نوبت دومهندسه تحليليپیش دانشگاهیهندسه تحلیلی
1394/02/19نوبت دومرياضي عموميپیش دانشگاهیریاضی عمومی
1394/02/07میان ترمادبيات 1اول دبیرستانادبیات 1
1394/02/08میان ترمآمار1دوم دبیرستانآمار
1394/02/08میان ترمجبر و احتمالسوم دبیرستانجبر و احتمال
1394/02/08میان ترمزيست 2دوم دبیرستانزیست شناسی 1
1394/02/08میان ترمزمين شناسي 1سوم دبیرستانزمین شناسی
1394/02/02میان ترمفيزيک 2 و آزمايشگاهدوم دبیرستانفیزیک 2
1394/01/31میان ترمزبان فارسي 2دوم دبیرستانزبان فارسی 2
1394/02/02میان ترمفيزيک 3 و آزمايشگاهسوم دبیرستانفیزیک 3
1394/01/31میان ترمزبان فارسي 3سوم دبیرستانزبان فارسی 3
1394/01/30میان ترمزبان فارسي 1اول دبیرستانزبان فارسی 1
1394/02/02میان ترمفيزيک 1 و آزمايشگاهاول دبیرستانفیزیک 1
1394/01/25میان ترمشيمي 2دوم دبیرستانشیمی 2
1394/01/22میان ترمرياضي2دوم دبیرستانریاضی 2
1394/01/22میان ترمرياضي 1اول دبیرستانریاضی 1
1394/01/23میان ترمشيمي 1اول دبیرستانشیمی 1
1394/01/25میان ترمزباناول دبیرستانزبان 1
1394/01/29میان ترمعلوم زیست و بهداشتاول دبیرستانزیست 1
1394/01/25میان ترمزبان 3سوم دبیرستانزبان 3
1394/01/29میان ترمهندسه 1دوم دبیرستانهندسه 1
1394/01/29میان ترمهندسه 2سوم دبیرستانهندسه 2
1394/01/22میان ترمحسابانسوم دبیرستانحسابان
1394/01/29میان ترمزيست 2سوم دبیرستانزیست شناسی 2
1394/01/22میان ترمرياضي3سوم دبیرستانریاضی 3
1394/01/23نوبت دومدين و زندگي 3سوم دبیرستانسوالات امتحان نهایی 23 دوره
1393/10/22نوبت اولدين و زندگي 2دوم دبیرستاندین و زندگی 2
1393/10/22نوبت اولدين و زندگي 3سوم دبیرستاندین و زندگی 3
1393/10/21نوبت اولزبان فارسي 2دوم دبیرستانزبان فارسی 2
1393/10/21نوبت اولزبان فارسي 3سوم دبیرستانزبان فارسی 3
1393/10/21نوبت اولزبان فارسي 1اول دبیرستانزبان فارسی 1
1393/10/22نوبت اولدين و زندگي1اول دبیرستاندین وزندگی 1
1393/10/17نوبت اولزبان 2دوم دبیرستانزبان 2
1393/10/20نوبت اولشيمي 2دوم دبیرستانشیمی 2
1393/10/20نوبت اولشيمي 3سوم دبیرستانشیمی 3
1393/10/20نوبت اولشيمي 1اول دبیرستانشیمی 1
1393/10/17نوبت اولزبان 3سوم دبیرستانزبان 3
1393/10/17نوبت اولزبان پيشپیش دانشگاهیزبان 4
1393/10/17نوبت اولزباناول دبیرستانزبان 1
1393/10/15نوبت اولعربي 2دوم دبیرستانعربی 2
1393/10/15نوبت اولعربي 3سوم دبیرستانعربی 3
1393/10/15نوبت اولعربي 1اول دبیرستانعربی 1
1393/10/15نوبت اولگسستهپیش دانشگاهیریاضیات گسسته
1393/10/15نوبت اولزمين شناسي پيشپیش دانشگاهیزمین شناسی
1393/10/14نوبت اولدفاعيدوم دبیرستاندفاعی
1393/10/14نوبت اولمباني کامپيوترسوم دبیرستانمبانی کامپیوتر
1393/10/14نوبت اولآمار 2سوم دبیرستانآمار و مدل سازی
1393/10/13نوبت اولفيزيک 2 و آزمايشگاهدوم دبیرستانفیزیک 2
1393/10/13نوبت اولفيزيک 1 و آزمايشگاهاول دبیرستانفیزیک 1
1393/10/13نوبت اولفيزيک پيشپیش دانشگاهیفیزیک پیش(ریاضی)
1393/10/13نوبت اولفيزيک 3 و آزمايشگاهسوم دبیرستانفیزیک 3 ریاضی
1393/10/13نوبت اولفيزيک پيشپیش دانشگاهیفیزیک پیش(تجربی)
1393/10/13نوبت اولفيزيک 3 و آزمايشگاهسوم دبیرستانفیزیک 3 تجربی
1393/10/10نوبت اولشيمي پيشپیش دانشگاهیشیمی 4
1393/10/10نوبت اولریاضی پیشرفتهاول دبیرستانریاضی پیشرفته
1393/10/10نوبت اولآمار1دوم دبیرستانآمار و مدل سازی
1393/10/10نوبت اولزمين شناسي 1سوم دبیرستانزمین شناسی
1393/10/10نوبت اولزيست 2دوم دبیرستانزیست شناسی 1
1393/10/08نوبت اولادبيات 2دوم دبیرستانادبیات 2
1393/10/08نوبت اولادبيات 3سوم دبیرستانادبیات 3
1393/10/08نوبت اولادبيات پيشپیش دانشگاهیادبیات 4
1393/10/08نوبت اولادبيات 1اول دبیرستانادبیات 1
1393/10/07نوبت اولجغرافيدوم دبیرستانجغرافیا
1393/10/07میان ترمتاريخسوم دبیرستانتاریخ معاصر
1393/10/07نوبت اولمطالعاتاول دبیرستانمطالعات اجتماعی
1393/10/06نوبت اولهندسه 1دوم دبیرستانهندسه 1
1393/10/06میان ترمعلوم زیست و بهداشتاول دبیرستانعلوم زیست و بهداشت
1393/10/06نوبت اولهندسه تحليليپیش دانشگاهیهندسه تحلیلی
1393/10/06نوبت اولهندسه 2سوم دبیرستانهندسه 2
1393/10/06نوبت اولزيست پيشپیش دانشگاهیزیست پیش
1393/10/06نوبت اولزيست 2سوم دبیرستانزیست شناسی 2
1393/10/03نوبت اولرياضي2دوم دبیرستانریاضی 2
1393/10/03نوبت اولرياضي 1اول دبیرستانریاضی 1
1393/10/03نوبت اولحسابانسوم دبیرستانحسابان
1393/10/03نوبت اولديفراسيلپیش دانشگاهیدیفرانسیل
1393/10/03نوبت اولرياضي3سوم دبیرستانریاضی 3
1393/10/03نوبت اولرياضي عموميپیش دانشگاهیریاضی عمومی
1393/03/26نوبت دومآمار1سوم دبیرستانآمار و مدل سازی
1393/03/24نوبت دومتاريخسوم دبیرستانتاریخ
1393/03/26نوبت دوممباني کامپيوترسوم دبیرستانمبانی رایانه
1393/03/21نوبت دومادبيات 3سوم دبیرستانادبیات فارسی 3 - هماهنگ
1393/03/20نوبت دومزبان 2دوم دبیرستانزبان انگلیسی 2
1393/03/19نوبت دومعربي 2دوم دبیرستانعربی ۲
1393/03/19نوبت دومادبيات 1اول دبیرستانادبیات 1
1393/03/17نوبت دومفيزيک 2 و آزمايشگاهدوم دبیرستانفیزیک 2
1393/03/17نوبت دومفيزيک 1 و آزمايشگاهاول دبیرستانفیزیک 1
1393/03/17نوبت دومهندسه 2سوم دبیرستانهندسه 2 - نهایی
1393/03/17نوبت دومرياضي3سوم دبیرستانریاضی 3 - نهایی
1393/03/13نوبت دومادبيات 2دوم دبیرستانادبیات ۲ - کشوری
1393/03/13نوبت دوممطالعاتاول دبیرستانمطالعات اجتماعی
1393/03/12نوبت دومزبان فارسي 3سوم دبیرستانزبان فارسی 3 - هماهنگ
1393/03/12نوبت دومشيمي پيشپیش دانشگاهیشیمی پیش
1393/03/11نوبت دومرياضي 1اول دبیرستانریاضی 1 - هماهنگ
1393/03/10نوبت دومرياضي2دوم دبیرستانریاضی 2
1393/03/10نوبت دومفيزيک 3 و آزمايشگاهسوم دبیرستانفیزیک 3 ریاضی - نهایی
1393/03/10نوبت دومزمين شناسي پيشپیش دانشگاهیزمین شناسی پیش
1393/03/10نوبت دومفيزيک 3 و آزمايشگاهسوم دبیرستانفیزیک 3 تجربی - نهایی
1393/03/07نوبت دومعربي 1اول دبیرستانعربی 1
1393/03/07نوبت دومشيمي 2دوم دبیرستانشیمی 2
1393/03/07نوبت دومگسستهپیش دانشگاهیریاضیات گسسته
1393/03/07نوبت دومرياضي عموميپیش دانشگاهیریاضی 4
1393/03/07نوبت دومزبان 3سوم دبیرستانزبان انگلیسی 3 - نهایی
1393/03/05نوبت دومجغرافيدوم دبیرستانآزمون نیمسال دوم جغرافی
1393/03/05نوبت دومشيمي 3سوم دبیرستانشیمی 3 - نهایی
1393/03/04نوبت دومديفراسيلپیش دانشگاهیدیفرانسیل - نهایی
1393/03/04نوبت دومزيست پيشپیش دانشگاهیزیست پیش - نهایی
1393/03/04نوبت دومدفاعيدوم دبیرستانآمادگی دفاعی
1393/03/03نوبت دومحسابانسوم دبیرستانحسابان - نهایی
1393/03/03نوبت دومزيست 3سوم دبیرستانزیست 3 - نهایی
1393/03/03نوبت دومزيست 2دوم دبیرستانزیست 2 - نیمسال دوم
1393/03/03نوبت دومعلوم زیست و بهداشتاول دبیرستانزیست 1 - نیمسال دوم
1393/03/03نوبت دومآمار 2دوم دبیرستانآمار و مدل سازی - نیمسال دوم
1393/03/01نوبت دومزبان فارسي 3پیش دانشگاهیزبان فارسی هماهنگ سال چهارم
1393/02/31نوبت دومزبان فارسي 2دوم دبیرستانزبان فارسی 2
1393/02/31نوبت دومزبان فارسي 1اول دبیرستانزبان فارسی 1
1393/02/31نوبت دومعربي 3سوم دبیرستانعربی 3 - نهایی
1393/02/31نوبت دومزبان فارسي 1اول دبیرستانزبان فارسی 1
1393/02/30نوبت دومفيزيک پيشپیش دانشگاهیفیزیک پیش ریاضی - نهایی
1393/02/30نوبت دومفيزيک پيشپیش دانشگاهیفیزیک پیش تجربی - نهایی
1393/02/29نوبت دومجبر و احتمالسوم دبیرستانجبر و احتمال - نهایی
1393/02/29نوبت دومهندسه 1دوم دبیرستانهندسه 1 - رشته ریاضی
1393/02/29نوبت دومزمين شناسي 1سوم دبیرستانزمین شناسی 1 - نهایی
1393/02/29نوبت دومهندسه 1دوم دبیرستانهندسه 1 - رشته تجربی
1393/02/28نوبت دوممعارف پيشپیش دانشگاهیمعارف اسلامی - نهایی
1393/02/29نوبت دومشيمي 1اول دبیرستان شیمی 1
1393/02/27نوبت دومدين و زندگي 2دوم دبیرستاندین و زندگی 2
1393/02/27نوبت دومدين و زندگي 3سوم دبیرستاندین و زندگی 3 - نهایی
1393/02/27نوبت دومدين و زندگي1اول دبیرستاندین و زندگی 1
1393/02/08میان ترممطالعاتاول دبیرستانآزمون میان ترم دوم مطالعات اجتماعی
1393/01/25میان ترمشيمي 1اول دبیرستانآزمون میان ترم دوم شیمی 1
1393/02/01میان ترمعربي 1اول دبیرستانآزمون میان ترم دوم عربی 1
1393/02/06میان ترمجبر و احتمالسوم دبیرستانآزمون میان ترم دوم جبر و احتمال
1393/02/06میان ترمآمار1سوم دبیرستانآزمون میان ترم دوم آمار و مدل سازی
1393/02/01میان ترمعربي 2دوم دبیرستانآزمون میان ترم دوم عربی 2
1393/02/06میان ترمفيزيک 2 و آزمايشگاهدوم دبیرستانآزمون میان ترم دوم فیزیک 2
1393/02/03میان ترمزبان فارسي 2دوم دبیرستانآزمون میان ترم دوم زبان فارسی 2
1393/02/08میان ترمزيست 2دوم دبیرستانآزمون میان ترم دوم علوم زیستی و بهداشت 2
1393/02/03میان ترمزبان فارسي 1اول دبیرستانآزمون میان ترم دوم زبان فارسی 1
1393/01/30میان ترمعلوم زیست و بهداشتاول دبیرستانآزمون میان ترم دوم علوم زیستی و بهداشت
1393/01/30میان ترمهندسه 1دوم دبیرستانآزمون میان ترم دوم هندسه 1
1393/01/30میان ترمهندسه 2سوم دبیرستانآزمون میان ترم دوم هندسه 2
1393/01/27میان ترمزبان 2دوم دبیرستانآزمون میان ترم دوم زبان
1393/01/27میان ترمزباناول دبیرستانآزمون میان ترم دوم زبان انگلیسی 1
1393/01/25میان ترمشيمي 2دوم دبیرستانآزمون میان ترم دوم مشترک
1393/01/23میان ترمحسابانسوم دبیرستانآزمون میان ترم دوم حسابان
1393/01/23میان ترمرياضي2دوم دبیرستانآزمون میان ترم دوم ریاضی 2
1393/01/23میان ترمرياضي3سوم دبیرستانآزمون میان ترم دوم ریاضی 3
1392/10/28نوبت اولرياضي عمومياول دبیرستانآزمون نیم سال اول - ریاضیات تکمیلی(IMC)
1392/10/28نوبت اولآمار1دوم دبیرستانآزمون نیم سال اول - آمار
1392/10/28نوبت اولعلوم زیست و بهداشتدوم دبیرستانزیست 1
1392/10/28نوبت اولزيست 2سوم دبیرستانآزمون نیم سال اول - زیست 2
1392/10/25نوبت اولشيمي پيشپیش دانشگاهیآزمون نیم سال اول - شیمی سال چهارم
1392/10/23نوبت اولعلوم زیست و بهداشتاول دبیرستانآزمون نیم سال اول - علوم زیستی و بهداشت
1392/10/23نوبت اولهندسه 1دوم دبیرستانآزمون نیم سال اول - هندسه 1
1392/10/23نوبت اولهندسه 2سوم دبیرستانآزمون نیم سال اول - هندسه 2
1392/10/23نوبت اولزمين شناسي 1سوم دبیرستانآزمون نیم سال اول - زمین شناسی
1392/10/21نوبت اولشيمي 1اول دبیرستانآزمون نیم سال اول - شیمی 1
1392/10/21نوبت اولشيمي 2دوم دبیرستانآزمون نیم سال اول - شیمی 2
1392/10/21نوبت اولشيمي 3سوم دبیرستانآزمون نیم سال اول - شیمی 3
1392/10/21نوبت اولزمين شناسي پيشپیش دانشگاهیآزمون نیم سال اول - زمین شناسی
1392/10/18نوبت اولزبان فارسي 1اول دبیرستانآزمون نیم سال اول - زبان فارسی 1 - ویسی
1392/10/18نوبت اولزبان فارسي 3سوم دبیرستانآزمون نیم سال اول - زبان فارسی 3
1392/10/18نوبت اولزبان فارسي 1اول دبیرستانآزمون نیم سال اول - زبان فارسی 1 - نیک سرشت
1392/10/18نوبت اولزبان فارسي 2دوم دبیرستانآزمون نیم سال اول - زبان فارسی 2
1392/10/16نوبت اولزباناول دبیرستانآزمون نیم سال اول - زبان انگلیسی 1
1392/10/16نوبت اولزبان 2دوم دبیرستانآزمون نیم سال اول - زبان انگلیسی 2
1392/10/16نوبت اولزبان 3سوم دبیرستانآزمون نیم سال اول - زبان انگلیسی 3
1392/10/15نوبت اولدفاعيدوم دبیرستانآزمون نیم سال اول - آمادگی دفاعی
1392/10/15نوبت اولفعالیت قرآنیاول دبیرستانآزمون نیم سال اول - فعالیت قرآنی
1392/10/15نوبت اولمباني کامپيوترسوم دبیرستانآزمون نیم سال اول - مبانی کامپیوتر
1392/10/14نوبت اولفيزيک 1 و آزمايشگاهاول دبیرستانآزمون نیم سال اول - فیزیک 1
1392/10/14نوبت اولفيزيک 2 و آزمايشگاهدوم دبیرستانآزمون نیم سال اول - فیزیک 2
1392/10/11نوبت اولزبان پيشپیش دانشگاهیآزمون نیم سال اول - زبان سال چهارم
1392/10/11نوبت اولعربي 2دوم دبیرستانآزمون نیم سال اول - عربی سال دوم
1392/10/11نوبت اولعربي 3سوم دبیرستانآزمون نیم سال اول - عربی سال سوم
1392/10/11نوبت اولعربي 1اول دبیرستانآزمون نیم سال اول - عربی سال اول
1392/10/09نوبت اولادبيات 2دوم دبیرستانآزمون نیم سال اول - ادبیات 2
1392/10/09نوبت اولادبيات 3سوم دبیرستانآزمون نیم سال اول - ادبیات 3
1392/10/09نوبت اولادبيات پيشپیش دانشگاهیآزمون نیم سال اول - ادبیات 4
1392/10/09نوبت اولادبيات 1اول دبیرستانآزمون نیم سال اول - ادبیات 1
1392/10/07نوبت اولديفراسيلپیش دانشگاهیآزمون نیم سال اول - دیفرانسیل
1392/10/07نوبت اولرياضي 1اول دبیرستانآزمون نیم سال اول - ریاضی 1
1392/10/07نوبت اولحسابانسوم دبیرستانآزمون نیم سال اول - حسابان
1392/10/07نوبت اولرياضي3سوم دبیرستانآزمون نیم سال اول - ریاضی 3
1392/10/04نوبت اولمعارف پيشپیش دانشگاهیآزمون نیم سال اول - معارف اسلامی
1392/10/04نوبت اولدين و زندگي1اول دبیرستانآزمون نیم سال اول - دین و زندگی
1392/10/04نوبت اولدين و زندگي 2دوم دبیرستانآزمون نیم سال اول - دین و زندگی 2
1392/10/04نوبت اولدين و زندگي 3سوم دبیرستانآزمون نیم سال اول - دین و زندگی 3
1392/09/18میان ترممطالعاتاول دبیرستانمطالعات اجتماعی
1392/09/18میان ترمآمار 2دوم دبیرستانآمار و مدل سازی
1392/09/18میان ترمجبر و احتمالسوم دبیرستانجبر و احتمال
1392/09/16میان ترمزبان فارسي 1اول دبیرستانزبان فارسی کلاس حافظ
1392/09/16میان ترمزبان فارسي 1اول دبیرستانزبان فارسی
1392/09/16میان ترمزبان فارسي 2دوم دبیرستانزبان فارسی 2
1392/09/16میان ترمزبان فارسي 3سوم دبیرستانزبان فارسی 3
1392/09/13میان ترمفيزيک 1 و آزمايشگاهاول دبیرستانفیزیک
1392/09/13میان ترمفيزيک 2 و آزمايشگاهدوم دبیرستانفیزیک
1392/09/13میان ترمفيزيک 3 و آزمايشگاهسوم دبیرستانفیزیک ریاضی
1392/09/13میان ترمفيزيک 3 و آزمايشگاهسوم دبیرستانفیزیک تجربی
1392/09/11میان ترمعربي 1اول دبیرستانعربی
1392/09/11میان ترمعربي 2دوم دبیرستانعربی
1392/09/11میان ترمعربي 3سوم دبیرستانعربی
1392/09/09میان ترمعلوم زیست و بهداشتاول دبیرستانزیست
1392/09/09میان ترمآمار1دوم دبیرستانآمار و مدل سازی
1392/09/09میان ترمهندسه 1دوم دبیرستانهندسه 1
1392/09/09میان ترمهندسه 2سوم دبیرستانهندسه 2
1392/09/09میان ترمهندسه 1دوم دبیرستانهندسه 1
1392/09/06میان ترمزباناول دبیرستانزبان انگلیسی
1392/09/06میان ترمزبان 3سوم دبیرستانزبان انگلیسی
1392/09/06میان ترمزبان 2دوم دبیرستانزبان انگلیسی
1392/09/01میان ترمرياضي 1اول دبیرستانریاضی
1392/09/01میان ترمرياضي2دوم دبیرستانریاضی
1392/09/01میان ترمحسابانسوم دبیرستانحسابان
1392/09/01میان ترمرياضي3سوم دبیرستانریاضی سوم تجربی
1392/09/03میان ترمشيمي 1اول دبیرستانشیمی
1392/09/03میان ترمشيمي 2دوم دبیرستانشیمی
1392/09/03میان ترمشيمي 3سوم دبیرستانشیمی
1392/03/20نوبت دومادبيات 2دوم دبیرستانادبیات 2
1392/03/20نوبت دومتاريخسوم دبیرستانتاریخ
1392/03/20نوبت دومادبيات 1اول دبیرستانادبیات 1
1392/03/18نوبت دومعربي 3سوم دبیرستانعربی 3
1392/03/18نوبت دومفيزيک 2 و آزمايشگاهدوم دبیرستانفیزیک 2
1392/03/18نوبت دومفيزيک 1 و آزمايشگاهاول دبیرستانفیزیک 1
1392/03/13نوبت دومزبان فارسي 2دوم دبیرستانزبان فارسی 2
1392/03/13نوبت دومزبان فارسي 3سوم دبیرستانزبان فارسی 3
1392/03/13نوبت دومزبان فارسي 1اول دبیرستانزبان فارسی 1
1392/03/11نوبت دومهندسه 2سوم دبیرستانهندسه 2
1392/03/11نوبت دومرياضي3سوم دبیرستانریاضی 3
1392/03/11نوبت دومهندسه 1دوم دبیرستانهندسه 1
1392/03/11نوبت دومعلوم زیست و بهداشتاول دبیرستانزیست 1
1392/03/08نوبت دومجغرافيدوم دبیرستانجغرافیا
1392/03/08نوبت دومشيمي 3سوم دبیرستانشیمی 3
1392/03/06نوبت دومدين و زندگي 2دوم دبیرستاندین و زندگی 2
1392/03/06نوبت دومزبان 3سوم دبیرستانزبان انگلیسی 3
1392/03/06نوبت دومدين و زندگي1اول دبیرستاندین و زندگی 1
1392/03/04نوبت دومفيزيک 3 و آزمايشگاهسوم دبیرستانفیزیک 3
1392/03/04نوبت دومفيزيک 3 و آزمايشگاهسوم دبیرستانفیزیک 3
1392/03/04نوبت دومشيمي 2دوم دبیرستانشیمی 2
1392/03/04نوبت دومشيمي 1اول دبیرستانشیمی 1
1392/03/01نوبت دومزبان 2دوم دبیرستانزبان انگلیسی
1392/03/01نوبت دومزباناول دبیرستانزبان انگلیسی
1392/03/01نوبت دومفيزيک پيشپیش دانشگاهیفیزیک پیش
1392/03/01نوبت دومجبر و احتمالسوم دبیرستانجبر و احتمال
1392/03/01نوبت دومفيزيک پيشپیش دانشگاهیفیزیک پیش
1392/03/01نوبت دومزمين شناسي 1سوم دبیرستانزمین شناسی
1392/02/30نوبت دومعربي 2دوم دبیرستانعربی 2
1392/02/30نوبت دومادبيات 3سوم دبیرستانادبیات فارسی 3
1392/02/30نوبت دومزبانپیش دانشگاهیزبان فارسی پیش
1392/02/30نوبت دومعربي 1اول دبیرستانعربی 1
1392/02/28نوبت دوممطالعاتاول دبیرستانمطالعات
1392/02/28نوبت دومآمار1دوم دبیرستانآمار 1
1392/02/28نوبت دومحسابانسوم دبیرستانحسابان
1392/02/28نوبت دومديفراسيلپیش دانشگاهیدیفرانسیل
1392/02/28نوبت دومزيست 2دوم دبیرستانآزمون نیم سال اول - زیست 1
1392/02/28نوبت دومزيست 3سوم دبیرستانزیست 2
1392/02/25نوبت دومرياضي2دوم دبیرستانریاضی 2
1392/02/25نوبت دومدين و زندگي 3سوم دبیرستاندین و زندگی 3
1392/02/25نوبت دوممعارف پيشپیش دانشگاهیمعارف
1392/02/25نوبت دومرياضي 1اول دبیرستانریاضی 1
1392/02/21نوبت دومشيمي پيشپیش دانشگاهیشیمی پیش
1392/02/18نوبت دومگسستهپیش دانشگاهیگسسسته
1392/02/18نوبت دومزمين شناسي پيشپیش دانشگاهیزمین شناسی
1392/02/16نوبت دومهندسه تحليليپیش دانشگاهیهندسه تحلیلی
1392/02/17نوبت دومرياضي عموميپیش دانشگاهیریاضی پیش
1392/02/14نوبت دومزبان پيشپیش دانشگاهیزبان پیش
1391/10/27نوبت اولتاريخسوم دبیرستانتاریخ
1391/10/27نوبت اولجغرافيدوم دبیرستانجغرافی
1391/10/26نوبت اولشيمي 2دوم دبیرستانشیمی 2
1391/10/26نوبت اولشيمي 3سوم دبیرستانشیمی 3
1391/10/26نوبت اولشيمي 1اول دبیرستانشیمی 1
1391/10/24نوبت اولهندسه 1دوم دبیرستانهندسه 1
1391/10/24نوبت اولمطالعاتاول دبیرستانمطالعات اجتماعی
1391/10/24نوبت اولفيزيک 3 و آزمايشگاهسوم دبیرستانفیزیک 3
1391/10/24نوبت اولگسستهپیش دانشگاهیگسسته
1391/10/24نوبت اولزيست پيشپیش دانشگاهیزیست پیش
1391/10/24نوبت اولفيزيک 3 و آزمايشگاهسوم دبیرستانفیزیک 3
1391/10/20نوبت اولزبان فارسي 2دوم دبیرستانزبان فارسی 2
1391/10/20نوبت اولزبان 3سوم دبیرستانزبان انگلیسی 3
1391/10/20نوبت اولادبيات 1اول دبیرستانادبیات 1
1391/10/19نوبت اولادبيات پيشپیش دانشگاهیادبیات پیش
1391/10/19نوبت اولزبان فارسي 3سوم دبیرستانزبان فارسی 3
1391/10/18نوبت اولادبيات 2دوم دبیرستانادبیات فارسی 2
1391/10/18نوبت اولزبان فارسي 1اول دبیرستانزبان فارسی1
1391/10/17نوبت اولدفاعيدوم دبیرستانآمادگی دفاعی
1391/10/17نوبت اولمعارف پيشپیش دانشگاهیمعارف
1391/10/17نوبت اولمباني کامپيوترسوم دبیرستانمبانی کامپیوتر
1391/10/17نوبت اولآمار 2سوم دبیرستانآمار و مدل سازی
1391/10/13نوبت اولزبان 2دوم دبیرستانزبان انگلیسی
1391/10/13نوبت اولشيمي پيشپیش دانشگاهیشیمی پیش
1391/10/13نوبت اولزباناول دبیرستانزبان انگلیسی
1391/10/13نوبت اولهندسه 2سوم دبیرستانهندسه 2
1391/10/13نوبت اولزمين شناسي 1سوم دبیرستانزمین شناسی
1391/10/11نوبت اولادبيات 3سوم دبیرستانادبیات 3
1391/10/11نوبت اولعلوم زیست و بهداشتاول دبیرستانعلوم زیست
1391/10/11نوبت اولآمار1دوم دبیرستانآمار و مدل سازی
1391/10/11نوبت اولهندسه تحليليپیش دانشگاهیهندسه تحلیلی
1391/10/11نوبت اولزيست 2دوم دبیرستانزیست شناسی 2 تجربی نوبت اول
1391/10/11نوبت اولزمين شناسي پيشپیش دانشگاهیزمین شناسی
1391/10/09میان ترمفيزيک 2 و آزمايشگاهدوم دبیرستانفیزیک 2
1391/10/09نوبت اولفيزيک پيشپیش دانشگاهیفیزیک پیش
1391/10/09نوبت اولفيزيک 1 و آزمايشگاهاول دبیرستانفیزیک 1
1391/10/09نوبت اولحسابانسوم دبیرستانحسابان
1391/10/09نوبت اولرياضي3سوم دبیرستانریاضی3
1391/10/06نوبت اولعربي 2دوم دبیرستانعربی 2
1391/10/06نوبت اولعربي 3سوم دبیرستانعربی 3
1391/10/06نوبت اولعربي 1اول دبیرستانعربی1
1391/10/05نوبت اولديفراسيلپیش دانشگاهیدیفرانسیل
1391/10/05نوبت اولرياضي عموميپیش دانشگاهیریاضی 4
1391/10/04نوبت اولرياضي 1اول دبیرستانریاضی 1
1391/10/04نوبت اولرياضي2دوم دبیرستانریاضی 2
1391/10/04نوبت اولجبر و احتمالسوم دبیرستانجبر و احتمال
1391/10/04نوبت اولرياضي2دوم دبیرستانریاضی 2
1391/10/04نوبت اولزيست 3سوم دبیرستانزیست شناسی3
1391/10/02نوبت اولدين و زندگي 3سوم دبیرستاندین و زندگی 3
1391/10/02نوبت اولزبان پيشپیش دانشگاهیزبان پیش
1391/10/02نوبت اولدين و زندگي 2دوم دبیرستاندین و زندگی 2
1391/10/02نوبت اولدين و زندگي1اول دبیرستاندین و زندگی 1
1391/09/21میان ترمشيمي 3سوم دبیرستانشیمی 3
1391/09/21میان ترمرياضي3سوم دبیرستانریاضی3
1391/09/19میان ترمادبيات 2دوم دبیرستانادبیات 2
1391/09/19میان ترمادبيات 1اول دبیرستانادبیات 1
1391/09/13میان ترمرياضي2دوم دبیرستانامتحان ریاضی 2
1391/09/13میان ترمعربي 1اول دبیرستانعربی1
1391/09/13میان ترمحسابانسوم دبیرستانحسابان
1391/09/11میان ترمرياضي 1اول دبیرستانامتحان ریاضی 1
1388/03/08نوبت دومشيمي پيشپیش دانشگاهیمجموعه نمونه سوال شیمی کشوری 84-88
دانلود تاریخ امتحان نوع امتحان درس مقطع تحصیلی عنوان
شما اینجا هستید
 • کد نمایش افراد آنلاین
 • گوگل مپ