برنامه ملاقات دپارتمان آموزش

برنامه ملاقات دپارتمان آموزشی

قابل توجه اولیای گرامی :

در صورتی که اولیای گرامی در نظر دارند جهت بررسی وضعیت آموزشی فرزندمان با دبیران مربوطه ملاقاتی داشته باشند ؛ طبق برنامه حضور دبیران در این دبیرسان  می توانند در روزهای مذکور در ساعت های : 11:15 الی 11 و 13 الی 12:30 جهت مذاکره در محل دبیرستان حضور یابند.