لیست دانش آموزان برتر

سیدرضا میرحسینی مقدم
سیدرضا میرحسینی مقدم
مقطع: دوازدهم رشته: ریاضی فیزیک سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: ملاصدرا رتبه سوم در آزمون نیمسال اول با معدل 19/84
امیرحسین متینی علمداری
امیرحسین متینی علمداری
مقطع: دوازدهم رشته: ریاضی فیزیک سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: فارابی رتبه دوم در آزمون نیمسال اول با معدل 19/86
اشکان هاشمی
اشکان هاشمی
مقطع: دوازدهم رشته: ریاضی فیزیک سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: ملاصدرا رتبه اول در آزمون نیمسال اول با معدل 19/91
علی بهارلو
علی بهارلو
مقطع: دوازدهم رشته: علوم تجربی سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: ابن سینا رتبه سوم در آزمون نیمسال اول با معدل 19/47
علیرضا جعفری
علیرضا جعفری
مقطع: دوازدهم رشته: علوم تجربی سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: قریب رتبه دوم در آزمون نیمسال اول با معدل 19/84
امیر نمازیان
امیر نمازیان
مقطع: دوازدهم رشته: علوم تجربی سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: قریب رتبه اول در آزمون نیمسال اول با معدل 19/95
علی نوشاد فرج خیرالله
علی نوشاد فرج خیرالله
مقطع: یازدهم رشته: علوم تجربی سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: رازی رتبه سوم در آزمون نیمسال اول با معدل 19.69
امیر پویا پورمحمد
امیر پویا پورمحمد
مقطع: یازدهم رشته: علوم تجربی سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: رازی رتبه دوم در آزمون نیمسال اول با معدل 19.80
محمدامین کعبی
محمدامین کعبی
مقطع: یازدهم رشته: علوم تجربی سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: ابوریحان رتبه اول در آزمون نیمسال اول با معدل 19.97
محمدرضا خدائی
محمدرضا خدائی
مقطع: یازدهم رشته: ریاضی فیزیک سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: خیام رتبه سوم در آزمون نیمسال اول با معدل 19.78