لینک کلاسهای آنلاین  پایه دوازدهم، رشته ریاضی ، کلاس ملاصدرا

لینک کلاسهای آنلاین  پایه دوازدهم، رشته ریاضی ، کلاس ملاصدرا

بروی نام درس کلیک کنید

روز زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
شنبه

فیزیك 3

ریاضیات گسسته

فارسی 3

هویت اجتماعی

 
یکشنبه

ریاضیات گسسته

عربی، زبان قرآن 3

شیمی 3

زبان خارجی 3

مشاوره
دوشنبه

نگارش 3

حسابان 2

تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 3

حسابان 2

 
سه شنبه

هندسه 3

فیزیك 3

هندسه 3

فیزیك 3

 
چهارشنبه

شیمی 3

حسابان 2

شیمی 3

عربی، زبان قرآن 3

 
پنجشنبه