تحلیل کنکور سراسری 99ـ ریاضی (رشته تجربی) ـ‌ دکتر لطفی (بخش 2)