تحلیل کنکور سراسری 99ـ شیمی (رشته ریاضی) ـ‌ مهندس جدی (بخش 2)