فرا تحلیل کنکور سراسری 99ـ ریاضی (رشته تجربی) ـ‌ آقای دکتر لطفی (بخش 1)