تحلیل کنکور سراسری 99ـ دین و زندگی (رشته ریاضی) ـ‌ آقای اسماعیلی