تحلیل کنکور سراسری 99ـ شیمی (رشته تجربی) ـ‌ آقای مهندس جدی (بخش 1)