لینک کلاسهای آنلاین پایه یازدهم

شما از طریق جدول زیر می توانید به لینک کلاسهای پایه دوازدهم که بصورت آنلاین برگزار می گردد دسترسی داشته باشید. (این جدول بروز می شود)

ردیف درس پایه رشته لینک
1 حسابان 1 یازدهم ریاضی فیزیک http://online.movahed.sch.ir/hesaban1
2 شیمی 2 یازدهم عمومی یازدهم http://online.movahed.sch.ir/shmi2
3 زیست شناسی 2 یازدهم علوم تجربی http://online.movahed.sch.ir/zist2
4 هندسه 2 یازدهم ریاضی فیزیک http://online.movahed.sch.ir/hendese/
5 ریاضی 2 یازدهم علوم تجربی http://online.movahed.sch.ir/riazi2/
6 فیزیک 2 یازدهم عمومی یازدهم http://online.movahed.sch.ir/fizik2t/
7 عربی 2 یازدهم عمومی یازدهم http://online.movahed.sch.ir/arabi2/