لینک کلاسهای آنلاین کلاس فارابی

شما از طریق جدول زیر می توانید به لینک کلاسهای پایه دوازدهم که بصورت آنلاین برگزار می گردد دسترسی داشته باشید. (این جدول بروز می شود)

ردیف درس پایه رشته لینک
1 فیزیک 3 دوازدهم ریاضی  http://online.movahed.sch.ir/fizik3_riazi
2 فارسی 3 و نگارش 3 دوازدهم دوازدهم http://online.movahed.sch.ir/farsi3
3 ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی  http://online.movahed.sch.ir/gosasteh
4 هویت اجتماعی دوازدهم عمومی  http://online.movahed.sch.ir/hoviat_salamat
5 شیمی 3 دوازدهم ریاضی http://online.movahed.sch.ir/shimi3/
6 گسسته دوازدهم ریاضی http://online.movahed.sch.ir/gosasteh/
7 عربی 3 دوازدهم عمومی http://online.movahed.sch.ir/arabi3/
8 زبان 3 دوازدهم عمومی http://online.movahed.sch.ir/zaban3/
9 حسابان 2 دوازدهم ریاضی http://online.movahed.sch.ir/hesaban2/
10 دینی 3 دوازدهم عمومی http://online.movahed.sch.ir/dini3/
11 هندسه 3 دوازدهم ریاضی http://online.movahed.sch.ir/hendese3/
12 مشاوره گروهی دوازدهم عمومی http://online.movahed.sch.ir/moshaver/