برنامه هفتگی سال تحصیلی پایه دوازدهم، رشته ریاضی فیزیک، کلاس فارابی (سال تحصیلی 1401-1402)

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
شنبه
هندسه 3 دبیر: مهندس نادر امین پناه
حسابان 2 دبیر: امیر پناهی فر
شیمی 3 دبیر: مهندس سید سعید جدی
فارسی 3 دبیر: سید محمد موسوی
---
یکشنبه
شیمی 3 دبیر: مهندس سید سعید جدی
فیزیك 3 دبیر: مهندس مهدی حنیفی
ریاضیات گسسته دبیر: امیر پناهی فر
مشاوره دبیر: مجید مهری
---
دوشنبه
حسابان 2 دبیر: امیر پناهی فر
تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 3 دبیر: خیراله اسماعیلی
نگارش 3 دبیر: سید محمد موسوی
هندسه 3 دبیر: مهندس نادر امین پناه
---
سه شنبه
فیزیك 3 دبیر: مهندس مهدی حنیفی
فیزیك 3 دبیر: مهندس مهدی حنیفی
---
ریاضیات گسسته دبیر: امیر پناهی فر
---
چهارشنبه
عربی، زبان قرآن 3 دبیر: سید عزت عمید
حسابان 2 دبیر: امیر پناهی فر
شیمی 3 دبیر: مهندس سید سعید جدی
--- ---