لینک کلاسهای آنلاین پایه دهم

شما از طریق جدول زیر می توانید به لینک کلاسهای پایه دهم که بصورت آنلاین برگزار می گردد دسترسی داشته باشید. (این جدول بروز می شود)

ردیف درس پایه رشته لینک
1 ریاضی 1 دهم کلیه رشته ها http://online.movahed.sch.ir/riazi1_aslani/
2 شیمی 1 دهم کلیه رشته ها http://online.movahed.sch.ir/shimi1/
3 هندسه 1 دهم ریاضی فیزیک http://online.movahed.sch.ir/hendese1/
4 زیست شناسی 1 دهم علوم تجربی http://online.movahed.sch.ir/zist1/
5 عربی و زبان قرآن 1 دهم کلیه رشته ها http://online.movahed.sch.ir/arabi1/
6 فیزیک 1 دهم کلیه رشته ها http://online.movahed.sch.ir/fizik1/