لینک کلاسهای آنلاین دبیرستان

دانش آموز محترم

شما می توانید از طریق انتخاب پایه خود به لینک کلاسهای خود دسترسی داشته باشید:

کلاس رفتن به لینک دروس
دهم ریاضی مولوی اینجا کلیک کنید
دهم تجربی مولوی اینجا کلیک کنید
دهم ریاضی فردوسی اینجا کلیک کنید
یازدهم تجربی ابوریحان اینجا کلیک کنید
یازدهم تجربی رازی اینجا کلیک کنید
یازدهم ریاضی خیام اینجا کلیک کنید
یازدهم ریاضی خوارزمی اینجا کلیک کنید
دوازدهم ریاضی فارابی اینجا کلیک کنید
دوازدهم ریاضی ملاصدرا اینجا کلیک کنید
دوازدهم تجربی ابن سینا اینجا کلیک کنید
دوازدهم تجربی دکتر قریب اینجا کلیک کنید