لینک کلاسهای آنلاین دبیرستان

دانش آموز محترم

شما می توانید از طریق انتخاب پایه خود به لینک کلاسهای خود دسترسی داشته باشید:

پایه دهم
کلاس رفتن به لینک دروس
کلاس فردوسی رشته ریاضی فیزیک اینجا کلیک کنید
کلاس سعدی رشته ریاضی فیزیک اینجا کلیک کنید
کلاس رودکی رشته ریاضی فیزیک اینجا کلیک کنید
کلاس مولوی رشته علوم تجربی اینجا کلیک کنید

 

پایه یازدهم
کلاس رفتن به لینک دروس
کلاس خیام رشته ریاضی فیزیک اینجا کلیک کنید
کلاس خوارزمی رشته ریاضی فیزیک اینجا کلیک کنید
کلاس ابوریحان رشته ریاضی فیزیک اینجا کلیک کنید
کلاس رازی رشته علوم تجربی اینجا کلیک کنید

 

پایه دوازدهم
کلاس رفتن به لینک دروس
کلاس ملاصدرا رشته ریاضی فیزیک اینجا کلیک کنید
کلاس فارابی رشته ریاضی فیزیک اینجا کلیک کنید
کلاس ابن سینا رشته علوم تجربی اینجا کلیک کنید