محتوای تولید شده دبیران پایه دهم

جزوه ریاضی پایه دهم
نویسنده: حمید اصلانی ناشر: دبیرستان غیر دولتی موحد تعداد صفحات: 14
جزوه شیمی پایه دهم
نویسنده: دکتر بهزاد درباسی زاده ناشر: دبیرستان غیر دولتی موحد تعداد صفحات: 62
جزوه زیست دهم فصل 3
نویسنده: محسن پیروزنژاد ناشر: دبیرستان غیر دولتی موحد تعداد صفحات: 25