برنامه هفتگی سال تحصیلی پایه دوازدهم، رشته ریاضی فیزیک، کلاس فارابی (سال تحصیلی 1399-1400)

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
شنبه
ریاضیات گسسته دبیر: دکتر محمد حسن گورانی
فیزیك 3 دبیر: مهندس پیام مرادی
هویت اجتماعی دبیر: پیمان ابراهیمی
فارسی 3 دبیر: سید محمد موسوی
---
یکشنبه
عربی، زبان قرآن 3 دبیر: شهاب رمضان
ریاضیات گسسته دبیر: دکتر محمد حسن گورانی
زبان خارجی 3 دبیر: امیرحسین نوری
شیمی 3 دبیر: مهندس سید سعید جدی
---
دوشنبه
حسابان 2 دبیر: مهندس حسین قمچیلی
نگارش 3 دبیر: سید محمد موسوی
حسابان 2 دبیر: مهندس حسین قمچیلی
تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 3 دبیر: خیراله اسماعیلی
---
سه شنبه
فیزیك 3 دبیر: مهندس پیام مرادی
هندسه 3 دبیر: مهندس نادر امین پناه
فیزیك 3 دبیر: مهندس پیام مرادی
هندسه 3 دبیر: مهندس نادر امین پناه
---
چهارشنبه
حسابان 2 دبیر: مهندس حسین قمچیلی
شیمی 3 دبیر: مهندس سید سعید جدی
عربی، زبان قرآن 3 دبیر: شهاب رمضان
شیمی 3 دبیر: مهندس سید سعید جدی
---

توضیحات:

زنگ اول از ساعت 08:00 الی 09:20

زنگ دوم از ساعت 09:45 الی 11:05

زنگ سوم از ساعت 11:20 الی 12:45

زنگ چهارم از ساعت 13:10 الی 14:30