برنامه هفتگی سال تحصیلی پایه یازدهم، رشته ریاضی فیزیک، کلاس خیام (سال تحصیلی 1399-1400)

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
شنبه
شیمی 2 دبیر: مهندس حسن لشگری
حسابان 1 دبیر: مهرداد غلامی
فیزیك 2 دبیر: مهندس مهدی حنیفی
زبان خارجی 2 دبیر: امیرحسین نوری
---
یکشنبه
زمین شناسی دبیر: دکتر مهدی اکبرنیا
فیزیك 2 دبیر: مهندس مهدی حنیفی
انسان و محیط زیست دبیر: مهندس محمود دارابی
آمار و احتمالات دبیر: سعید کشتکار گروسی
---
دوشنبه
هندسه 2 دبیر: مهندس نادر امین پناه
فارسی 2 دبیر: دکتر اباذر احمدی پرگو
هندسه 2 دبیر: مهندس نادر امین پناه
حسابان 1 دبیر: مهرداد غلامی
---
سه شنبه
آمار و احتمالات دبیر: سعید کشتکار گروسی
عربی، زبان قرآن 2 دبیر: سید عزت عمید
زبان خارجی 2 دبیر: امیرحسین نوری
فیزیك 2 دبیر: مهندس مهدی حنیفی
تربیت بدنی 2 دبیر: علیرضا دیانی
چهارشنبه
تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 2 دبیر: حامد محمدی
حسابان 1 دبیر: مهرداد غلامی
نگارش 2 دبیر: دکتر اباذر احمدی پرگو
شیمی 2 دبیر: مهندس حسن لشگری
کارگاه کارآفرینی و تولید دبیر: دکتر مهدی اکبرنیا

توضیحات:

زنگ اول از ساعت 08:00 الی 09:20

زنگ دوم از ساعت 09:45 الی 11:05

زنگ سوم از ساعت 11:20 الی 12:45

زنگ چهارم از ساعت 13:10 الی 14:30