برنامه هفتگی سال تحصیلی پایه دهم، رشته ریاضی فیزیک، کلاس رودکی (سال تحصیلی 1401-1402)

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
شنبه
زبان خارجی 1 دبیر: هاشم ونکی
فارسی 1 ریاضی و تجربی دبیر: علی ایمانی زاده
ریاضی 1 دبیر: محمدرضا شادی پور
تربیت بدنی دبیر: رضا رجب زاده
---
یکشنبه
فیزیک 1 دبیر: علی مرادی نسب
هندسه 1 دبیر: سعید کشتکار گروسی
فیزیک 1 دبیر: علی مرادی نسب
زبان خارجی 1 دبیر: هاشم ونکی
---
دوشنبه
تست فیزیک 1 دبیر: علی حمیدی
عربی، زبان قرآن 1 دبیر: حسن هشترودی
جغرافیای عمومی و استان شناسی دبیر: محمد مهدی مسلمی
ریاضی 1 دبیر: محمدرضا شادی پور
---
سه شنبه
ریاضی 1 دبیر: محمدرضا شادی پور
هندسه 1 دبیر: سعید کشتکار گروسی
شیمی 1 دبیر: مهندس حسن لشکری
تفکر و سواد رسانه دبیر: سجاد عباسقلی ساوجبلاغی
---
چهارشنبه
تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 1 دبیر: حسن هشترودی
فیزیک 1 دبیر: علی مرادی نسب
نگارش 1 دبیر: علی ایمانی زاده
شیمی 1 دبیر: مهندس حسن لشکری
---

توضیحات:

درس رسانه بصورت تك زنگ با درس دفاعي مي باشد.