برنامه هفتگی سال تحصیلی پایه دهم، رشته ریاضی فیزیک، کلاس سعدی (سال تحصیلی 1401-1402)

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
شنبه
فارسی 1 ریاضی و تجربی دبیر: علی ایمانی زاده
ریاضی 1 دبیر: محمدرضا شادی پور
تفکر و سواد رسانه دبیر: سجاد عباسقلی ساوجبلاغی
عربی، زبان قرآن 1 دبیر: حسن هشترودی
---
یکشنبه
زبان خارجی 1 دبیر: هاشم ونکی
فیزیک 1 دبیر: علی مرادی نسب
شیمی 1 دبیر: مهندس حسن لشکری
جغرافیای عمومی و استان شناسی دبیر: محمد مهدی مسلمی
---
دوشنبه
تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 1 دبیر: حسن هشترودی
ریاضی 1 دبیر: محمدرضا شادی پور
تست فیزیک 1 دبیر: علی حمیدی
تربیت بدنی دبیر: علی اکبر ترابیان
---
سه شنبه
زبان خارجی 1 دبیر: هاشم ونکی
شیمی 1 دبیر: مهندس حسن لشکری
هندسه 1 دبیر: سعید کشتکار گروسی
ریاضی 1 دبیر: محمدرضا شادی پور
---
چهارشنبه
فیزیک 1 دبیر: علی مرادی نسب
نگارش 1 دبیر: علی ایمانی زاده
هندسه 1 دبیر: سعید کشتکار گروسی
فیزیک 1 دبیر: علی مرادی نسب
---

توضیحات:

درس رسانه بصورت تك زنگ با درس دفاعي مي باشد.