برنامه هفتگی سال تحصیلی پایه دهم، رشته ریاضی فیزیک، کلاس فردوسی (سال تحصیلی 1401-1402)

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
شنبه
ریاضی 1 دبیر: محمدرضا شادی پور
تفکر و سواد رسانه دبیر: سجاد عباسقلی ساوجبلاغی
جغرافیای عمومی و استان شناسی دبیر: محمد مهدی مسلمی
فارسی 1 ریاضی و تجربی دبیر: علی ایمانی زاده
---
یکشنبه
هندسه 1 دبیر: سعید کشتکار گروسی
تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 1 دبیر: حسن هشترودی
زبان خارجی 1 دبیر: هاشم ونکی
شیمی 1 دبیر: مهندس حسن لشکری
---
دوشنبه
ریاضی 1 دبیر: محمدرضا شادی پور
تست فیزیک 1 دبیر: علی حمیدی
فیزیک 1 دبیر: علی مرادی نسب
تربیت بدنی دبیر: علی اکبر ترابیان
---
سه شنبه
فیزیک 1 دبیر: علی مرادی نسب
زبان خارجی 1 دبیر: هاشم ونکی
ریاضی 1 دبیر: محمدرضا شادی پور
شیمی 1 دبیر: مهندس حسن لشکری
---
چهارشنبه
نگارش 1 دبیر: علی ایمانی زاده
فیزیک 1 دبیر: علی مرادی نسب
عربی، زبان قرآن 1 دبیر: حسن هشترودی
هندسه 1 دبیر: سعید کشتکار گروسی
---

توضیحات:

درس رسانه بصورت تك زنگ با درس دفاعي مي باشد.