برنامه هفتگی سال تحصیلی پایه یازدهم، رشته ریاضی فیزیک، کلاس خیام (سال تحصیلی 1401-1402)

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
شنبه ---
هندسه 2 دبیر: مهندس نادر امین پناه
حسابان 1 دبیر: رضا صوابی
تربیت بدنی دبیر: رضا رجب زاده
---
یکشنبه
شیمی 2 دبیر: مهندس حسن لشکری
--- --- --- ---
دوشنبه
حسابان 1 دبیر: رضا صوابی
زمین شناسی دبیر: دکتر مهدی اکبرنیا
هندسه 2 دبیر: مهندس نادر امین پناه
فیزیك 2 دبیر: حسام خدابنده لو
---
سه شنبه --- ---
فارسی 2 دبیر: امیر جلالی مطلق
فیزیك 2 دبیر: حسام خدابنده لو
---
چهارشنبه
نگارش 2 دبیر: امیر جلالی مطلق
حسابان 1 دبیر: رضا صوابی
شیمی 2 دبیر: مهندس حسن لشکری
فیزیك 2 دبیر: حسام خدابنده لو
انسان و محیط زیست دبیر: دکتر مهدی اکبرنیا

توضیحات:

درس محيط زيست بصورت تك زنگ با درس تاريخ معاصر مي باشد.