برنامه هفتگی سال تحصیلی پایه یازدهم، رشته ریاضی فیزیک، کلاس خوارزمی (سال تحصیلی 1401-1402)

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
شنبه
شیمی 2 دبیر: مهندس حسن لشکری
---
هندسه 2 دبیر: مهندس نادر امین پناه
حسابان 1 دبیر: رضا صوابی
---
یکشنبه
زمین شناسی دبیر: دکتر مهدی اکبرنیا
شیمی 2 دبیر: مهندس حسن لشکری
--- --- ---
دوشنبه
فیزیك 2 دبیر: حسام خدابنده لو
هندسه 2 دبیر: مهندس نادر امین پناه
حسابان 1 دبیر: رضا صوابی
تربیت بدنی دبیر: علی اکبر ترابیان
---
سه شنبه
فارسی 2 دبیر: امیر جلالی مطلق
فیزیك 2 دبیر: حسام خدابنده لو
--- --- ---
چهارشنبه
فیزیك 2 دبیر: حسام خدابنده لو
نگارش 2 دبیر: امیر جلالی مطلق
حسابان 1 دبیر: رضا صوابی
---
انسان و محیط زیست دبیر: دکتر مهدی اکبرنیا

توضیحات:

درس محيط زيست بصورت تك زنگ با درس تاريخ معاصر مي باشد.