برنامه هفتگی سال تحصیلی پایه دوازدهم، رشته ریاضی فیزیک، کلاس ملاصدرا (سال تحصیلی 1401-1402)

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
شنبه
حسابان 2 دبیر: امیر پناهی فر
شیمی 3 دبیر: مهندس سید سعید جدی
فارسی 3 دبیر: سید محمد موسوی
هندسه 3 دبیر: مهندس نادر امین پناه
---
یکشنبه
فیزیك 3 دبیر: مهندس مهدی حنیفی
شیمی 3 دبیر: مهندس سید سعید جدی
فیزیك 3 دبیر: مهندس مهدی حنیفی
ریاضیات گسسته دبیر: امیر پناهی فر
---
دوشنبه
هندسه 3 دبیر: مهندس نادر امین پناه
حسابان 2 دبیر: امیر پناهی فر
تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 3 دبیر: خیراله اسماعیلی
نگارش 3 دبیر: سید محمد موسوی
---
سه شنبه
مشاوره دبیر: مجید مهری
---
ریاضیات گسسته دبیر: امیر پناهی فر
فیزیك 3 دبیر: مهندس مهدی حنیفی
---
چهارشنبه
حسابان 2 دبیر: امیر پناهی فر
شیمی 3 دبیر: مهندس سید سعید جدی
عربی، زبان قرآن 3 دبیر: سید عزت عمید
--- ---