برنامه هفتگی سال تحصیلی پایه دهم، رشته ریاضی فیزیک، کلاس فردوسی (سال تحصیلی 1402-1403)

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
شنبه
هندسه 1 دبیر: سامان اسپهرم
فارسی 1 دبیر: علی ایمانی زاده
ریاضی 1 دبیر: محمدرضا شادی پور
تربیت بدنی دبیر: علی اکبر ترابیان
---
یکشنبه
حل تمرین ریاضی 1 دبیر: علی حمیدی
تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 1 دبیر: محسن منصوری
آمادگی دفاعی دبیر: ابوالحسن لهراسبی
زبان خارجی 1 دبیر: هاشم ونکی
---
دوشنبه
فیزیک 1 دبیر: حسام خدابنده لو
شیمی 1 دبیر: مهندس حسن لشکری
هندسه 1 دبیر: سامان اسپهرم
ریاضی 1 دبیر: محمدرضا شادی پور
شیمی 1 دبیر: مهندس حسن لشکری
سه شنبه
فیزیک 1 دبیر: حسام خدابنده لو
نگارش 1 دبیر: علی ایمانی زاده
ریاضی 1 دبیر: محمدرضا شادی پور
جغرافیای عمومی و استان شناسی دبیر: محمد مهدی مسلمی
---
چهارشنبه
زبان خارجی 1 دبیر: هاشم ونکی
فیزیک 1 دبیر: حسام خدابنده لو
شیمی 1 دبیر: مهندس حسن لشکری
عربی، زبان قرآن 1 دبیر: مجید مری
---