برنامه هفتگی سال تحصیلی پایه دهم، رشته ریاضی فیزیک، کلاس سعدی (سال تحصیلی 1402-1403)

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
شنبه
فارسی 1 دبیر: علی ایمانی زاده
هندسه 1 دبیر: سامان اسپهرم
حل تمرین فیزیک 1 دبیر: علی حمیدی
ریاضی 1 دبیر: محمدرضا شادی پور
---
یکشنبه
تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 1 دبیر: محسن منصوری
آمادگی دفاعی دبیر: ابوالحسن لهراسبی
زبان خارجی 1 دبیر: هاشم ونکی
تربیت بدنی دبیر: علی اکبر ترابیان
---
دوشنبه
شیمی 1 دبیر: مهندس حسن لشکری
فیزیک 1 دبیر: حسام خدابنده لو
ریاضی 1 دبیر: محمدرضا شادی پور
جغرافیای عمومی و استان شناسی دبیر: محمد مهدی مسلمی
---
سه شنبه
ریاضی 1 دبیر: محمدرضا شادی پور
هندسه 1 دبیر: سامان اسپهرم
فیزیک 1 دبیر: حسام خدابنده لو
نگارش 1 دبیر: علی ایمانی زاده
---
چهارشنبه
شیمی 1 دبیر: مهندس حسن لشکری
زبان خارجی 1 دبیر: هاشم ونکی
عربی، زبان قرآن 1 دبیر: مجید مری
فیزیک 1 دبیر: حسام خدابنده لو
شیمی 1 دبیر: مهندس حسن لشکری