برنامه هفتگی سال تحصیلی پایه دهم، رشته علوم تجربی، کلاس رودکی (سال تحصیلی 1402-1403)

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
شنبه
ریاضی 1 دبیر: محمدرضا شادی پور
حل تمرین ریاضی 1 دبیر: علی حمیدی
جغرافیای عمومی و استان شناسی دبیر: محمد مهدی مسلمی
فارسی 1 دبیر: علی ایمانی زاده
آمادگی دفاعی دبیر: ابوالحسن لهراسبی
یکشنبه
زیست شناسی 1 دبیر: مهدی حیدری
زبان خارجی 1 دبیر: هاشم ونکی
تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 1 دبیر: محسن منصوری
تربیت بدنی دبیر: علی اکبر ترابیان
---
دوشنبه
زیست شناسی 1 دبیر: مهدی حیدری
ریاضی 1 دبیر: محمدرضا شادی پور
فیزیک 1 دبیر: حسام خدابنده لو
شیمی 1 دبیر: مهندس حسن لشکری
---
سه شنبه
نگارش 1 دبیر: علی ایمانی زاده
فیزیک 1 دبیر: حسام خدابنده لو
زیست شناسی 1 دبیر: مهدی حیدری
ریاضی 1 دبیر: محمدرضا شادی پور
---
چهارشنبه
فیزیک 1 دبیر: حسام خدابنده لو
عربی، زبان قرآن 1 دبیر: مجید مری
زبان خارجی 1 دبیر: هاشم ونکی
شیمی 1 دبیر: مهندس حسن لشکری
شیمی 1 دبیر: مهندس حسن لشکری