برنامه هفتگی سال تحصیلی پایه دهم، رشته علوم تجربی، کلاس مولوی (سال تحصیلی 1402-1403)

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
شنبه
حل تمرین فیزیک 1 دبیر: علی حمیدی
ریاضی 1 دبیر: محمدرضا شادی پور
فارسی 1 دبیر: علی ایمانی زاده
تربیت بدنی دبیر: علی اکبر ترابیان
---
یکشنبه
زبان خارجی 1 دبیر: هاشم ونکی
زیست شناسی 1 دبیر: مهدی حیدری
جغرافیای عمومی و استان شناسی دبیر: محمد مهدی مسلمی
تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 1 دبیر: محسن منصوری
---
دوشنبه
ریاضی 1 دبیر: محمدرضا شادی پور
زیست شناسی 1 دبیر: مهدی حیدری
شیمی 1 دبیر: مهندس حسن لشکری
فیزیک 1 دبیر: حسام خدابنده لو
شیمی 1 دبیر: مهندس حسن لشکری
سه شنبه
زیست شناسی 1 دبیر: مهدی حیدری
ریاضی 1 دبیر: محمدرضا شادی پور
نگارش 1 دبیر: علی ایمانی زاده
فیزیک 1 دبیر: حسام خدابنده لو
آمادگی دفاعی دبیر: ابوالحسن لهراسبی
چهارشنبه
عربی، زبان قرآن 1 دبیر: مجید مری
شیمی 1 دبیر: مهندس حسن لشکری
فیزیک 1 دبیر: حسام خدابنده لو
زبان خارجی 1 دبیر: هاشم ونکی
---