برنامه هفتگی سال تحصیلی پایه یازدهم، رشته ریاضی فیزیک، کلاس ابوریحان (سال تحصیلی 1402-1403)

زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
شنبه
حسابان 1 دبیر: رضا صوابی
زبان خارجی 2 دبیر: حسن امامیان راسخ
انسان و محیط زیست دبیر: مصطفی مجدیان خو
شیمی 2 دبیر: مهندس حسن لشکری
شیمی 2 دبیر: مهندس حسن لشکری
یکشنبه
زبان خارجی 2 دبیر: حسن امامیان راسخ
عربی، زبان قرآن 2 دبیر: وهاب اصغری
حسابان 1 دبیر: رضا صوابی
تربیت بدنی دبیر: علی اکبر ترابیان
---
دوشنبه
فیزیك 2 دبیر: داوود نادری
فارسی 2 دبیر: امیر جلالی مطلق
فیزیك 2 دبیر: داوود نادری
هندسه 2 دبیر: سامان اسپهرم
---
سه شنبه
هندسه 2 دبیر: سامان اسپهرم
آمار و احتمالات دبیر: محمد علی رضایی
نگارش 2 دبیر: امیر جلالی مطلق
شیمی 2 دبیر: مهندس حسن لشکری
---
چهارشنبه
فیزیك 2 دبیر: داوود نادری
آمار و احتمالات دبیر: محمد علی رضایی
زمین شناسی دبیر: دکتر مهدی اکبرنیا
حسابان 1 دبیر: رضا صوابی
تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 2 دبیر: محسن منصوری