آکادمی مجازی دبیرستان موحد

دوره کامل دین و زندگی 3
مدرس: خیراله اسماعیلی پایه: دوازدهم رشته: عمومی درس: تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 3 تعداد اپیزود: 67
دوره کامل زیست شناسی 3
مدرس: محسن پیروزنژاد پایه: دوازدهم رشته: علوم تجربی درس: زیست شناسی 3 تعداد اپیزود: 213
دوره کامل شیمی3 تجربی
مدرس: مهندس سید سعید جدی پایه: دوازدهم رشته: علوم تجربی درس: شیمی 3 تعداد اپیزود: 223
دوره کامل هندسه 3
مدرس: مهندس نادر امین پناه پایه: دوازدهم رشته: ریاضی فیزیک درس: هندسه 3 تعداد اپیزود: 132
دوره کامل حسابان 2
مدرس: مهندس حسین قمچیلی پایه: دوازدهم رشته: ریاضی فیزیک درس: حسابان 2 تعداد اپیزود: 279
دوره کامل هندسه2
مدرس: مهندس نادر امین پناه پایه: یازدهم رشته: ریاضی فیزیک درس: هندسه 2 تعداد اپیزود: 149
دوره کامل ریاضی 2
مدرس: مهرداد غلامی پایه: یازدهم رشته: علوم تجربی درس: ریاضی 2 تعداد اپیزود: 200
دوره کامل فیزیک 2
مدرس: مهندس مهدی حنیفی پایه: یازدهم رشته: عمومی درس: فیزیك 2 تعداد اپیزود: 312
دوره کامل عربی 2
مدرس: سید عزت عمید پایه: یازدهم رشته: عمومی درس: عربی، زبان قرآن 2 تعداد اپیزود: 66