آکادمی مجازی دبیرستان موحد

دوره کامل فیزیک 1
مدرس: مهندس مهدی حنیفی پایه: دهم رشته: عمومی درس: فیزیك 1 تعداد اپیزود: 27
دوره کامل شیمی 1
مدرس: دکتر بهزاد درباسی زاده پایه: دهم رشته: عمومی درس: شیمی 1 تعداد اپیزود: 102
همایش آنلاین ادبیات کنکور 99 رایگان
مدرس: سید محمد موسوی پایه: دوازدهم رشته: عمومی درس: فارسی 3 تعداد اپیزود: 6
همایش آنلاین حسابان کنکور 99 رایگان
مدرس: مهندس حسین قمچیلی پایه: دوازدهم رشته: ریاضی فیزیک درس: حسابان 2 تعداد اپیزود: 4
همایش آنلاین فیزیک (رشته های ریاضی و تجربی) کنکور99 رایگان
مدرس: مهندس پیام مرادی پایه: دوازدهم رشته: عمومی درس: فیزیك 3 تعداد اپیزود: 4
همایش آنلاین شیمی ( رشته های ریاضی و تجربی ) کنکور 98 رایگان
مدرس: مهندس سید سعید جدی پایه: دوازدهم رشته: عمومی درس: شیمی 3 تعداد اپیزود: 0
مشاوره تحصیلی
مدرس: مجید مهری پایه: دوازدهم رشته: عمومی درس: مشاوره تعداد اپیزود: 7
دروه کامل زبان خارجی 2
مدرس: امیرحسین نوری پایه: یازدهم رشته: عمومی درس: زبان خارجی 2 تعداد اپیزود: 119
دوره کامل زبان خارجی 1
مدرس: هاشم ونکی پایه: دهم رشته: عمومی درس: زبان خارجی 1 تعداد اپیزود: 107