آکادمی مجازی دبیرستان موحد

آمار و احتمال
مدرس: سعید کشتکار گروسی پایه: یازدهم رشته: ریاضی فیزیک درس: آمار و احتمالات تعداد اپیزود: 105
فارسی2
مدرس: دکتر اباذر احمدی پرگو پایه: یازدهم رشته: عمومی درس: فارسی 2 تعداد اپیزود: 88
دین و زندگی 1
مدرس: حامد محمدی پایه: دهم رشته: عمومی درس: تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 1 تعداد اپیزود: 47
دین و زندگی 2
مدرس: حامد محمدی پایه: یازدهم رشته: عمومی درس: تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 2 تعداد اپیزود: 59
دوره کامل عربی 3 (‌شهاب رمضان)
مدرس: شهاب رمضان پایه: دوازدهم رشته: عمومی درس: عربی، زبان قرآن 3 تعداد اپیزود: 102
فیزیک 1 (مهندس خدامی)
مدرس: مهندس احسان خدامی پایه: دهم رشته: عمومی درس: فیزیك 1 تعداد اپیزود: 91
هندسه 1 (سعید گروسی)
مدرس: سعید کشتکار گروسی پایه: دهم رشته: ریاضی فیزیک درس: هندسه 1 تعداد اپیزود: 105
زیست شناسی 1 (مهدی حیدری)
مدرس: مهدی حیدری پایه: دهم رشته: علوم تجربی درس: زیست شناسی 1 تعداد اپیزود: 90
آموزش طراحی وب یا رابط کاربری رایگان
مدرس: عباس رحمتی پایه: عمومی رشته: عمومی درس: طراحی وب تعداد اپیزود: 3