سومین جلسه شورای دانش آموزی

دسته بندی: فعالیتهای پرورشی | توسط : سجاد عباسقلی ساوجبلاغی | 1401/11/05

در پنجم بهمن ماه سال جاری , سومین جلسه شورای دانش آموزی با حضور اعضای منتخب , مدیر دبیرستان آقای رسول زاده  و معاون پرورشی آقای ساوجبلاغی  برگزار گردید . 

در این جلسه ابتدا روسای کمیته های شورای دانش آموزی , کمیته تخصصی خود را برای مدیر دبیرستان آقای رسول زاده تشریح کرده . همچنین در ادامه هر کدام ذیل مبحث تخصصی خود صحبت کردند . 

آقای رسول زاده نیز گزارشی از جمع بندی اطلاعات به جهت برگزاری اردوی زیارتی مشهد مقدس با اعضای شورا صحبت کرده  و بیان نمودند سعی کادر مدرسه بر برگزاری این اردو می باشد . 

در این جلسه آقای ساوجبلاغی گزارشی کامل از فعالیت یکماهه گذشته شورای دانش آموزی و کمیته های تخصصی شورا به مدیر مدرسه ارائه نمودند .

در این جلسه اعضای شورای دانش آموزی آسیب شناسی های انجام شده خود پیرامون امور آموزشی – بهداشتی – فرهنگی مذهبی و مباحث هنری را بیان کرده و راهکار های خود را با کادر مدرسه در میان گذاشتند .