اخبار مدرسه

برگزیدگان کنکور 1400

1400/08/15
https://www.movahed.sch.ir/cdn/files/8/konkor_1400.jpg

روز بازگشایی مدرسه

1400/08/16
برگزاری مراسم صبحگاه و انجام پروتکل های بهداشتی توسط معاونت انضباطی مدرسه

شروع نام نویسی از دواطلبان عضویت در انجن اولیا و مربیان

1400/08/19
همانگونه که اطلاع دارید انجمن اولیا و مربیان مدارس به عنوان نهاد مردمی تاثیرگذار مورد توجه بود و با ایفای نقش موثر و فعالیتهای هدفمند به عنوان همیار مدیریت آموزش مدارس در ارتقای کمی و کیفی امور آموزشی...

هفتمین جلسه شورای اداری

1400/08/19
هفتمین جلسه شورای اداری در روز سه شنبه مورخ 18 آبان برگزار گردید ، در این جلسه کلیه واحدهای آموزشی و اداری گزارش عملکرد هفتگی خود را با اولویت تحلیل و بررسی نتایج دومین مرحله آزمون فرا مدرسه ای ارائه...

برگزاری امتحانات حضوری

1400/10/13
فایل سوال و پاسخ درس تاریخ پایه یازدهم و تفکر و سواد رسانه در قسمت بانک سوالات سایت دبیرستان قرار گرفت. https://www.movahed.sch.ir/question-bank

برگزاری امتحانات حضوری

1400/10/14
فایل سوال و پاسخ درس هندسه پایه دوازدهم در قسمت بانک سوالات سایت دبیرستان قرار گرفت. https://www.movahed.sch.ir/question-bank

برگزاری امتحانات حضوری

1400/10/19
فایل سوال و پاسخ امتحانات را می توانید در قسمت بانک سوالات سایت دبیرستان قرار گرفت. https://www.movahed.sch.ir/question-bank

برگزاری آخرین امتحان حضوری

1400/10/27
دوشنبه 1400/10/27 آخرین امتحان حضوری برگزار شد.

سوالات امتحان نیم سال اول

1400/10/27
فایل سوال و پاسخنامه تمام امتحانات نیم سال اول در سایت دبیرستان در قسمت بانک سوالات قرار گرفته است https://www.movahed.sch.ir/question-bank