اخبار مدرسه

برگزیدگان کنکور 1400

15 آبان 1400
https://www.movahed.sch.ir/cdn/files/8/konkor_1400.jpg

روز بازگشایی مدرسه

16 آبان 1400
برگزاری مراسم صبحگاه و انجام پروتکل های بهداشتی توسط معاونت انضباطی مدرسه

شروع نام نویسی از دواطلبان عضویت در انجن اولیا و مربیان

19 آبان 1400
همانگونه که اطلاع دارید انجمن اولیا و مربیان مدارس به عنوان نهاد مردمی تاثیرگذار مورد توجه بود و با ایفای نقش موثر و فعالیتهای هدفمند به عنوان همیار مدیریت آموزش مدارس در ارتقای کمی و کیفی امور آموزشی...

هفتمین جلسه شورای اداری

19 آبان 1400
هفتمین جلسه شورای اداری در روز سه شنبه مورخ 18 آبان برگزار گردید ، در این جلسه کلیه واحدهای آموزشی و اداری گزارش عملکرد هفتگی خود را با اولویت تحلیل و بررسی نتایج دومین مرحله آزمون فرا مدرسه ای ارائه...

برگزاری امتحانات حضوری

13 دی 1400
فایل سوال و پاسخ درس تاریخ پایه یازدهم و تفکر و سواد رسانه در قسمت بانک سوالات سایت دبیرستان قرار گرفت. https://www.movahed.sch.ir/question-bank

برگزاری امتحانات حضوری

14 دی 1400
فایل سوال و پاسخ درس هندسه پایه دوازدهم در قسمت بانک سوالات سایت دبیرستان قرار گرفت. https://www.movahed.sch.ir/question-bank

برگزاری امتحانات حضوری

19 دی 1400
فایل سوال و پاسخ امتحانات را می توانید در قسمت بانک سوالات سایت دبیرستان قرار گرفت. https://www.movahed.sch.ir/question-bank

برگزاری آخرین امتحان حضوری

27 دی 1400
دوشنبه 1400/10/27 آخرین امتحان حضوری برگزار شد.

سوالات امتحان نیم سال اول

27 دی 1400
فایل سوال و پاسخنامه تمام امتحانات نیم سال اول در سایت دبیرستان در قسمت بانک سوالات قرار گرفته است https://www.movahed.sch.ir/question-bank