برگزاری آخرین امتحان حضوری

دسته بندی: اخبار مدرسه | توسط : سجاد محمدی اوجان | 27 دی 1400

دوشنبه 1400/10/27 آخرین امتحان حضوری برگزار شد.