اولین جلسه دبیران در سال تحصیلی 99-1398

دسته بندی: اخبار مدرسه | توسط : دبیرستان موحد | 1399/03/09

 اولین جلسه دبیران در سال تحصیلی 99-98 ابتداي جلسه با تلاوت قران توسط اقاي قهرماني اغاز شد

ابتداي جلسه
با تلاوت قران توسط اقاي قهرماني اغاز شد
سپس ايشان ضمن خير مقدم به همكاران، شعري را در مدح حضرت اباعبداله خواندند

در ادامه جناب اقاي مهندس هدايي، موسس محترم دبيرستان در جايگاه حضور يافتند و ضمن گراميداشت ياد شهدا و هفته دفاع مقدس به بيان مطالب اموزشي پرداختند كه بخشي از اين مطالب به شرح زير است
لزوم به روز بودن دبيران تحت عنوان تفاوت هاي دبير قرن ٢٠ و قرن ٢١ اشاره كردند كه لازم است دبيران هم خلاق هم مبتكر و هم اشنا به علوم نوين و تكنولوژي باشند
دبيران بايد پرسش را در كلاس نهادينه كنند و متكلم وحده نباشند و با اين احتمال با دانش اموز مواجه شوند كه شايد دانش اموز در مطالبي علم و اگاهي اش بيشتر از دبير است

معلم بايد از شكست نترسد و خطرپذير باشد چون دارد نسل تربيت ميكند
تشخيص پيش نياز براي دانش اموز مهم است
 معلم بايد بتوانت تفاوت هاي فردي را تشخيص دهد
مهارت ارتباطي خوب داشته باشد و با يك بيت شعر ، مثل و يا يك پاراگراف علمي بتواند دانش اموز را علاقه مند كرد
حتي حضور زودتر دبير از دانش اموز ميشود باعث انگيزه شود
دبير رهبر اركستر است و بايد با اين رهبري تكنوازي افراد را به هم نوازي تبديل كند

بايد داراي ويژگي ها اخلاقي باشد
رعايت حريم و اخلاق و اموزه هاي ديني را انجام دهد
ادب و احترام نسبت به حريم خانواده داشته باشيم
معلم بايد شاداب و با نشاط باشد تا به يادگيري كمك نمايد و از الفاظ غير مناسب و نا اميد كننده استفاده نمايد
اراستگي و خوش لباسي نيز لازم استو به ارتباط با دانش اموز كمك مينمايد
 روش استقرا و اكتشاف جديدي در مورد دانش اموز پيدا شود
ذات دانش اموز و دبير يكسان است زيرا در سرشت است و فطرت اكتسابي است كه بخشي از ان به عهده دبيراست و اگر بگوييم ذات بعضي ها خراب است در واقع به عدالت خدا شك كرديم
درمان ناتواني ، يادگيري است
و معلم مي تواند اين ناتواني ها را با خلاقيت به توانايي تبديل نمايند
و سپس فيلمي راجع به خلاقيت و دانشمندان برتر و تاثير گذار ايراني پخش شد
و اين افراد را نسل دبيران تربيت كرده اند
 سعه صدر و صبوري لازمه معلمي است و نشانه شخصيت است
داراي علم اخلاص باشد و با خلوص نيت اين علم را در اخت
اين اكسير اخلاص بايد در ذات معلم نهادينه شود
شخصيت گذاشتن به دانش اموز بايد انجام شود و شخصيت سازي باعث وابستگي افراد شود نه ترس
پاسخگويي با متانت بسيار لازم است
تعهد و تقوا وًظيفه شناسي بسيار لازم است و به عنوان نمونه وقت شناسي در كلاس بسيار مهم است و وقت كلاس را به بطالت نگزرانيم
از همكاري دانش اموزان استفاده نماييم
دنبال پاداش و تمجيد نباشيم و به دنبال تربيت نسل باشيم
و سپس اشاره به زحمات اقايان نشاني و رحمتي مبني بر ضبط كلاس ها كه بسيار كار ارزشمندي است و خود يك خطر پديري و خلاقيت است
و سپس به لزوم استفاده از امكانات جديد مدرسه كه سامانه ثبت اطلاعات كارسنج يكي از انهاست اشاره نمودند
حذف دفتر كلاسي، لزوم حضورغياب ديجيتالي
ارزشيابي كمي در سامانه
ثبت به روز نمرات
تغييرات پسورد
كل موارد انضباطي و ازمون توسط دبير وارد شود
مشاور ناظر بر عملكرد است
و وقتي طرح درس طبق سليقه دبير است، لزوم انجام ان بسيار ضروري است
به ضبط كلاس ها و حفظ حريم كلاس ها دقت نماييد

معلم بايد مهربان و رئوف و مثبت نگر باشد
منافع دانش اموز و دبيرستان مقدم بر منافع دبير باشد
دانش اموزان از قدرت فهم بالايي برخوردارند و معلم بايد به جان انها يك جان تازه ببخشند
و دبيران و كادر جديد را نيز معرفي نمودند
سپس جناب اقاي رسول زاده در جايگاه قرار گرفتند
سال تحصيلي جديد را تبريك گفتند و از زحمات كادري كه در تابستان مشغول بودند تشكر كردند
و خواستند كه دبيران با مشاورين ارتباط داشته باشند
ارزشيابي مستمر وجود داشته باشد ولو با ٢ سوال در هرجلسه
و گزارش هاي ارزشيابي مشاورين بسيار لازم است
پيام هاي داخل كارسنج حتما خوانده و پاسخ داده شود
سوالات و جزوات در جلسه قبل تحويل مشاورين داده شود و به هيچ عنوان در همان روز چيزي از دبيران تحويل گرفته نخواهد شد
 تقويت تفكر و مهارت تفكر خود ميتواند يك عنوان درسي باشد و لازم است اين را به دانش اموزان اموزش داد