شروع نام نویسی از دواطلبان عضویت در انجن اولیا و مربیان

دسته بندی: اخبار مدرسه | توسط : عباس رحمتی | 19 آبان 1400

همانگونه که اطلاع دارید انجمن اولیا و مربیان مدارس به عنوان نهاد مردمی تاثیرگذار مورد توجه بود و با ایفای نقش موثر و فعالیتهای هدفمند به عنوان همیار مدیریت آموزش مدارس در ارتقای کمی و کیفی امور آموزشی و پرورشی دانش آموزان نقش بسزایی را ایفا می نمایند .

انجمن اولیا و مربیان مدارس در ایجاد تحقق پیوندهای عاطفی اخلاقی و اجتماعی و بهره مندی از امکانات در تحقق اهداف مدرسه در توسعه و پیشبرد هرچه بهتر آموزش و پرورش همیار مدیران مدارس می باشند. با توجه به پایداری ویروس کرونا و سویه های خطرناک آن ضروری است مجمع عمومی انجمن اولیا و پرسنل این دبیرستان به شکل غیر حضوری و با مشارکت فعال شما عزیزان برگزار گردد و همانند سال‌های گذشته با انتخاب نمایندگان اولیای گرامی اعضای انجمن اولیا و مربیان به عنوان همیاران فرهنگی در کنار مدیران و مربیان با نظارت بر فرآیند آموزش و روشهای تدریس و فعالیت‌های پرورشی به جریان مطلوب آموزش کمک نماید. بدین منظور از اولیای گرامی درخواست می گردد با شرکت در انتخابات انجمن اولیا و مربیان این دبیرستان به شکل غیر حضوری ما را در تحقق اهداف دبیرستان یاری فرمایند. اطلاعیه های بعدی از طریق پیامک متعاقبا اعلام خواهد شد.