دبیرستان غیردولتی موحد

دبیرستان غیردولتی موحد

برنامه های هفتگی

سال تحصیلی 1400-1401

اخبار دبیرستان

اخبار و اطلاعیه دبیرستان موحد

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!

آپلود حل سوالات مهم و کاربردی در اینستاگرام دبیرستان instagram : movahed_sch link ;https://instagram.com/movahed_sch?utm_medium=copy_link

05 بهمن 1400 | اخبار مدرسه

شروع دوباره کلاس های درس بعد از امتحانات نیم سال اول

برگزاری کلاس های حضوری بعد از پایان امتحانات نیم سال اول

28 دی 1400 | اخبار مدرسه

سوالات امتحان نیم سال اول

فایل سوال و پاسخنامه تمام امتحانات نیم سال اول در سایت دبیرستان در قسمت بانک سوالات قرار گرفته است https://www.movahed.sch.ir/question-bank

27 دی 1400 | اخبار مدرسه

برگزاری آخرین امتحان حضوری

دوشنبه 1400/10/27 آخرین امتحان حضوری برگزار شد.

27 دی 1400 | اخبار مدرسه

برگزاری امتحانات حضوری

فایل سوال و پاسخ امتحانات را می توانید در قسمت بانک سوالات سایت دبیرستان قرار گرفت. https://www.movahed.sch.ir/question-bank

19 دی 1400 | اخبار مدرسه

برگزاری امتحانات حضوری

فایل سوال و پاسخ درس هندسه پایه دوازدهم در قسمت بانک سوالات سایت دبیرستان قرار گرفت. https://www.movahed.sch.ir/question-bank

14 دی 1400 | اخبار مدرسه

برگزاری امتحانات حضوری

فایل سوال و پاسخ درس تاریخ پایه یازدهم و تفکر و سواد رسانه در قسمت بانک سوالات سایت دبیرستان قرار گرفت. https://www.movahed.sch.ir/question-bank

13 دی 1400 | اخبار مدرسه

دانش آموزان برتر

دانش آموزان برتر علمی و ورزشی دبیرستان موحد
سامان بهرامیان
سامان بهرامیان
مقطع: یازدهم رشته: ریاضی فیزیک سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: خوارزمی دانش آموز برتر با معدل 19.01
نیما امیری
نیما امیری
مقطع: یازدهم رشته: ریاضی فیزیک سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: خیام دانش آموز برتر با معدل 19.01
آرمین علی محمدی
آرمین علی محمدی
مقطع: یازدهم رشته: ریاضی فیزیک سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: خیام دانش آموز برتر با معدل 19.09
آتیلا پرویز
آتیلا پرویز
مقطع: یازدهم رشته: ریاضی فیزیک سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: خوارزمی دانش آموز برتر با معدل 19.13
مهبد منصوری
مهبد منصوری
مقطع: یازدهم رشته: ریاضی فیزیک سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: خوارزمی دانش آموز برتر با معدل 19.16
محمد حیدری مهر
محمد حیدری مهر
مقطع: یازدهم رشته: ریاضی فیزیک سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: خوارزمی دانش آموز برتر با معدل 19.18
بردیا آقا محمدی
بردیا آقا محمدی
مقطع: یازدهم رشته: ریاضی فیزیک سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: خیام دانش آموز برتر با معدل 19.20
پوریا نعمتی وکیل آبادی
پوریا نعمتی وکیل آبادی
مقطع: یازدهم رشته: ریاضی فیزیک سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: خوارزمی دانش آموز برتر با معدل 19.24
علی کشگلانی
علی کشگلانی
مقطع: یازدهم رشته: ریاضی فیزیک سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: خیام دانش آموز برتر با معدل 19.28
امیرحسین زارع
امیرحسین زارع
مقطع: یازدهم رشته: ریاضی فیزیک سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: خوارزمی دانش آموز برتر با معدل 19.30
نیما رحمتی بیرقوندی
نیما رحمتی بیرقوندی
مقطع: یازدهم رشته: ریاضی فیزیک سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: خیام دانش آموز برتر با معدل 19.32
مرتضی لشکری
مرتضی لشکری
مقطع: یازدهم رشته: ریاضی فیزیک سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: خیام دانش آموز برتر با معدل 19.34
ایلیا جوانمرد
ایلیا جوانمرد
مقطع: یازدهم رشته: ریاضی فیزیک سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: خیام دانش آموز برتر با معدل 19.48
سید امیر حسین غلامحسینی
سید امیر حسین غلامحسینی
مقطع: یازدهم رشته: ریاضی فیزیک سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: خیام دانش آموز برتر با معدل 19.53
رامتین رودگر صفاری
رامتین رودگر صفاری
مقطع: یازدهم رشته: علوم تجربی سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: ابوریحان دانش آموز برتر با معدل 19.04
سینا جمعدار
سینا جمعدار
مقطع: یازدهم رشته: علوم تجربی سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: رازی دانش آموز برتر با معدل 19.33
محسن حسن زاده علی آباد
محسن حسن زاده علی آباد
مقطع: یازدهم رشته: علوم تجربی سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: رازی دانش آموز برتر با معدل 19.42
محمد امین آهاری
محمد امین آهاری
مقطع: یازدهم رشته: علوم تجربی سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: ابوریحان دانش آموز برتر با معدل 19.53
علی نوشاد فرج خیرالله
علی نوشاد فرج خیرالله
مقطع: یازدهم رشته: علوم تجربی سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: رازی دانش آموز برتر با معدل 19.57
پدرام قرقانی
پدرام قرقانی
مقطع: یازدهم رشته: علوم تجربی سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: رازی دانش آموز برتر با معدل 19.58
دانیال رحیم زاده
دانیال رحیم زاده
مقطع: یازدهم رشته: علوم تجربی سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: رازی دانش آموز برتر با معدل 19.59
محمدطه ابراهیمی
محمدطه ابراهیمی
مقطع: یازدهم رشته: علوم تجربی سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: ابوریحان رتبه سوم با معدل 19.66
امیرحسین مشایخی
امیرحسین مشایخی
مقطع: یازدهم رشته: علوم تجربی سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: رازی رتبه دوم با معدل 19.82
امیر پویا پورمحمد
امیر پویا پورمحمد
مقطع: یازدهم رشته: علوم تجربی سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: ابوریحان رتبه دوم با معدل 19.82
محمدامین کعبی
محمدامین کعبی
مقطع: یازدهم رشته: علوم تجربی سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: ابوریحان رتبه اول با معدل 20
امیرحسین صفاری
امیرحسین صفاری
مقطع: یازدهم رشته: ریاضی فیزیک سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: خوارزمی دانش آموز برتر با معدل 19.57
امیررضا اسماعیلی
امیررضا اسماعیلی
مقطع: یازدهم رشته: ریاضی فیزیک سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: خیام دانش آموز برتر با معدل 19.63
محمدرضا خدائی
محمدرضا خدائی
مقطع: یازدهم رشته: ریاضی فیزیک سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: خیام رتبه سوم با معدل 19.64
امیرمهدی ساعدی
امیرمهدی ساعدی
مقطع: یازدهم رشته: ریاضی فیزیک سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: خوارزمی رتبه دوم با معدل 19.89
رادین نوشینی
رادین نوشینی
مقطع: یازدهم رشته: ریاضی فیزیک سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: خوارزمی رتبه دوم با معدل 19.89
پرهام طیاری لنگرودی
پرهام طیاری لنگرودی
مقطع: یازدهم رشته: ریاضی فیزیک سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: خیام رتبه اول با معدل 20
فربد رحمانی
فربد رحمانی
مقطع: دهم رشته: ریاضی فیزیک سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: فردوسی دانش آموز برتر با معدل 19.01
امیر عباس شافعی
امیر عباس شافعی
مقطع: دهم رشته: ریاضی فیزیک سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: فردوسی دانش آموز برتر با معدل 19.16
امیر رضا ابراهیمی
امیر رضا ابراهیمی
مقطع: دهم رشته: ریاضی فیزیک سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: فردوسی دانش آموز برتر با معدل 19.16
امیرعلی کوهی شکان
امیرعلی کوهی شکان
مقطع: دهم رشته: ریاضی فیزیک سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: فردوسی دانش آموز برتر با معدل 19.17
شایان عباس زاده
شایان عباس زاده
مقطع: دهم رشته: ریاضی فیزیک سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: فردوسی دانش آموز برتر با معدل 19.19
محمد رضا رضایی ششجوانی
محمد رضا رضایی ششجوانی
مقطع: دهم رشته: ریاضی فیزیک سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: فردوسی دانش آموز برتر با معدل 19.33
راستین سلیمانی
راستین سلیمانی
مقطع: دهم رشته: ریاضی فیزیک سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: فردوسی رتبه سوم با معدل 19.55
امیر حسین حسینی
امیر حسین حسینی
مقطع: دهم رشته: ریاضی فیزیک سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: فردوسی رتبه دوم با معدل 19.59
نوید دهبان
نوید دهبان
مقطع: دهم رشته: ریاضی فیزیک سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: مولوی رتبه اول با معدل 20
پارسا رحیمی
پارسا رحیمی
مقطع: دهم رشته: علوم تجربی سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: مولوی رتبه سوم با معدل 18.32
محمدرضا ابراهیمی
محمدرضا ابراهیمی
مقطع: دهم رشته: علوم تجربی سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: مولوی رتبه دوم با معدل 18.88
محمد مهدی فنائی دارا اندیش
محمد مهدی فنائی دارا اندیش
مقطع: دهم رشته: علوم تجربی سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: مولوی رتبه اول با معدل 19.22
سیدمانی لاجوردی
سیدمانی لاجوردی
مقطع: دهم رشته: علوم تجربی سال تحصیلی: 1399-1400 کلاس: مولوی رتبه اول با معدل 19.22

درباره دبیرستان موحد

دبیرستان موحد

با یاری پروردگار مهربان، فعالیت خود را در بهار سال 1388 آغاز کرد. خلق فضای رشد و تعالی انسانی، همراه با ایجاد انگیزه های یادگیری درون زا از طریق افزایش توانمندی های اخلاقی، شناختی، عاطفی- اجتماعی و مهارتی با توجه به تفاوت های فردی، از مهمترین اهداف فرآیند آموزشی در موحد می باشد.

عشق ورزی به تربیت انسانهای متعادل و متعالی، روحیه کارگروهی و مشارکت، تغییرپذیری و پیوسته در حرکت بودن، خلاقیت و مهم تر از همه احساس تعلق بالای همکاران ، والدین و دانش آموزان، پشتوانه ای ارزشمند، برای توسعه کمی و کیفی در همه ابعاد بوده است. دیدگاه ها، برنامه ها و اصول اساسی ما در چهار قالب ذیل انجام می پذیرد:

  • رشد علمی (در قالب تدریس، پژوهش و تحقیق)
  • رشد دینی (در قالب تدریس علوم دینی و اردوهای زیارتی و سیاحتی)
  • رشد اخلاقی (در قالب برخورد و آموزش آموزه‌های سنت اهل بیت)
  • رشد اجتماعی (در قالب برگزاری کلاسهای کارگروهی، ورزشی، اردویی و مسابقات علمی و ورزشی)