آکادمی مجازی دبیرستان موحد

زمین شناسی
مدرس: دکتر مهدی اکبرنیا پایه: یازدهم رشته: علوم تجربی درس: زمین شناسی تعداد اپیزود: 22
فارسی 1
مدرس: محسن تجربه کار پایه: دهم رشته: عمومی درس: فارسی 1 تعداد اپیزود: 68
تحلیل کنکور 99 رایگان
مدرس: دبیران تحلیل کنکور 99 پایه: عمومی رشته: عمومی درس: تحلیل کنکور 1399 تعداد اپیزود: 30
فیزیک 1 (مهندس نادری)
مدرس: داوود نادری پایه: دهم رشته: عمومی درس: فیزیك 1 تعداد اپیزود: 99
ریاضی 1 (مهندس فیروزنیا)
مدرس: ارسلان فیروزنیا پایه: دهم رشته: عمومی درس: ریاضی 1 تعداد اپیزود: 46
شیمی1 (مهندس شیرچی)
مدرس: سعید شیرچی پایه: دهم رشته: عمومی درس: شیمی 1 تعداد اپیزود: 45