اردوی تابستانی فوتسال دبیرستان موحد

دسته بندی: اخبار مدرسه، فعالیتهای پرورشی | توسط : مرتضی زاهدی | 1402/05/02

در تمامی کشورهای پیشرفته برای آموزش دانش آموزان در اوقات فراغتشان برنامه ریزی دقیق انجام می شود. چنانچه دانش آموزای پس از اتمام مدرسه اوقات خود را تنهایی به تفرح بگذرانند از محیط مدرسه دور شده و طبعا آموزش در سال جدید تحصیلی برای ایشان دشوار خواهد شد. بنابر این اردوهای تابستانی می تواند در این زمینه یاری رسان باشد. در همین راستا دبیرستان موحد اردوهای تابستانی را در فواصل کلاسهای آموزشی دوره تابستانی برگزار می نماید

.

اردوی فوتسال روز یکشنبه یکم مردادماه 1402 پس از برگزاری کلاس خوشنویسی و درساعت 8:30 دقیقه آغاز گردید.

دانش آموزان پس از اعزام به مجموعه ورزشی پنها در سالن فوتسال حاضر شدند و به چند گروه تیمی تقسیم شدند.

فضای پر از شور و نشاط  در سالن فوتسال میان دانش آموزان حاکم گردید و دانش آموزان پس از 3 ساعت بازی فوتسال در ساعت 12:30 دقیقه به محل دبیرستان بازگشتند.

در پایان اردو از دانش آموزان پذیرایی به عمل آمد.