اولین جلسه اولیای دانش آموزان سال دوازدهم با مسئولین دبیرستان موحد

دسته بندی: اخبار مدرسه | توسط : سجاد محمدی اوجان | 1401/06/17

اولین جلسه اولیا و مربیان پایه دوازدهم در پایان پروژه تابستان 1401 روز سه شنبه مورخ 15 شهریور ماه از ساعت 14:30 الی 16:30 برگزار شد.

در آغاز بعد از تلاوت آیاتی از قرآن کریم مجری برنامه آقای آقامیر جلسه را با بیان اشعاری از شاعر بزرگ فردوسی بیان کرده و به حضار محترم خوش آمد گویی گفتند و همچنین با مقدمه ای با محوریت اهمیت نظم در سبک زندگی دانش آموزان و حضور آنان در مدرسه ، از معاونت انضباطی دبیرستان آقای دیانی دعوت به عمل آوردند تا ملزومات انضباطی دبیرستان را در سال تحصیلی 1402-1401 بیان کنند.

بعد از ایشان مدیریت محترم دبیرستان آقای رسول زاده به بیان مسائلی پیرامون روابط مدرسه و خانه و خانواده و اهمیت آن در کسب نتیجه و پیشرفت دانش آموزان پرداختند.

در این جلسه فرصتی پیش آمد تا از بیانات آقای نوش آبادی هم استفاده کنیم و ایشان به بیان مسئله ای تحت عنوان نقش اولیا در موفقیت دانش آموزان پرداختند.

در پایان پشتیبان پایه دوازدهم با بیان مطالبی از اهمیت سال تحصیلی پیش رو و پایه دوازدهم به پیشواز سخنان مشاور پایه دوازدهم جناب آقای مهری رفتند و ایشان دعوت به عمل آوردند.

آقای مهری در آغاز با بیان گزارشی از عملکرد پایه دوازدهم در پروژه تابستان و نگاهی آماری به آن به بیان نکات مهم تغییرات کنکور 1402 پرداختند و بعد به در یک کارگاه آموزشی به بیان مطالبی با موضوعیت اهمال کاری و اعتیاد به اینترنت پرداختند.