ثبت نام کتب تحصیلی

دسته بندی: اخبار مدرسه | توسط : عباس رحمتی | 22 فروردین 1400

دبیرستان موحد در نظر دارد از روز یکشنبه مورخ 1400/01/22 نسبت به ثبت نام کتب درسی فرزندتان برای سال تحصیلی 1400-1401 اقدام نماید.لذا هزینه کتب درسی دانش آموزان توسط این دبیرستان پرداخت می شود که همراه شهریه سال تحصیلی آینده دریافت خواهد شد.ضمنا ثبت نام کتب درسی به منزله ثبت نام قطعی سال تحصیلی آینده خواهد بود.