جلسه آموزش خانواده

دسته بندی: اخبار مدرسه | توسط : سجاد محمدی اوجان | 1401/03/31

 

با عنایت پروردگارمتعال، یکسال دیگر هم توفیق خدمت به استعداد های این مرز و بوم در جامه معلمی به ما
عطا شد . قصد داریم، سال تحصیلی 1402 - 1401 را در پایه دوازدهم آغاز کرده و درایستگاه پایانی تحصیل
دانش آموختگان فرهیخته در دوره دوم دبیرستان آنان را همراهی نمائیم، باشد که پروردگار، ما را در این مهم
یاری کرده تا وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهیم.
در همین راستا دفتر آموزش و مشاوره پایه دوازدهم جلساتی را در دستور کار قرار داده تا در وهله اول با دانش
آموزان گرامی و اولیا محترمشان آشنا شده و همچنین برنامه ها و اهداف سال تحصیلی پیش رو را بیان کند.
این جلسات به مدت سه روز )از روزشنبه لغایت دوشنبه مورخ 28 لغایت 30 خرداد ماه ( و در 6 مرحله به
صورت گروه های 5 الی 6 نفره برگزار شد.
در آغاز جلسه مشاور پایه دوازدهم مراحل موفقیت را بیان کردند و بعد از آن برنامه های پروژه تابستان ، ترم اول
و ترم دوم را به صورت اجمالی بررسی کرده و ارائه دادند. در مرحله بعدی ایشان به بررسی و تحلیل مباحث و
اخبار منتشر شده توسط سازمان سنجش درباره تغییرات اعمال شده و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی
در رابطه با نحوه برگزاری کنکور سراسری 1402 پرداختند.
در ادامه یک کارگاه آموزشی تحت عنوان خود تنظیمی خود اثر بخشی و پیشرفت تحصیلی برگزار گردید که -
در این کارگاه به بیان مفاهیمی چون تعریف خود کنترلی ، خود اثربخشی ، اهمیت انجام تکالیف درسی ،
راهکارهای آن و... که از مولفه های پیشرفت تحصیلی می باشد؛ پرداخته شد.
گزارش تصویری این جلسات تقدیم نگاهتان می شود.