فیلم آموزشی نحوه پیش ثبت نام ورودی های جدید

دسته بندی: اخبار مدرسه | توسط : مرتضی زاهدی | 1402/05/28

جهت پیش ثبت نام دانش آموز خود ابتدا فیلم زیر را مشاهده و سپس طبق آن ثبت نام خود را تکمیلی نمایید.

https://www.movahed.sch.ir/cdn/files/8/3385afd628421a3c560b126934893d8254035243-720p.mp4