سخنرانی های موسس

سخنان موسس به مناسبت عید نوروز 1400

1400/01/16
سخنان موسس به مناسبت عید نوروز 1400

نشست تخصصی اولیا و مربیان پایه دوازدهم بهمن ماه 1402

1402/11/12
گزارش جلسه توزیع کارنامه نوبت اول جلسه توزیع کارنامه نوبت اول پایه دوازدهم روز دوشنبه مورخ 8 بهمن ماه به همراه اهدا جوایز به نفرات برتر برگزار شد.  بعد از تلاوت آیاتی از قرآن کریم آقای دکتر هدای...

نشست تخصصی اولیا و مربیان پایه یازدهم بهمن ماه 1402

1402/11/04
در تاریخ 04/11/1402 سومین جلسه اولیای پایه یازدهم به منظور ارائه گزارش از فعالیتهای مدرسه و ارائه کارنامه و تقدیر از نفرات برتر نوبت اول، و دانش آموزان تیم بستکبال و فوتبال که موفق به کسب مقام در مساب...

نشست تخصصی اولیا و مربیان بهمن ماه 1402

1402/11/04
در تاریخ 03/11/1402 دومین جلسه اولیای پایه دهم به منظور ارائه گزارش از فعالیتهای مدرسه و ارائه کارنامه و تقدیر از نفرات برتر نوبت اول، نفرات ممتاز( دارای معدل 19 به بالا) و نفرات برتر مسابقه کتابخوانی...