نشست تخصصی اولیا و مربیان پایه دوازدهم بهمن ماه 1402

دسته بندی: سخنرانی های موسس، فعالیتهای پرورشی، فعالیتهای آموزشی | توسط : هومن توکل مقدم | 1402/11/12

گزارش جلسه توزیع کارنامه نوبت اول

جلسه توزیع کارنامه نوبت اول پایه دوازدهم روز دوشنبه مورخ 8 بهمن ماه به همراه اهدا جوایز به نفرات برتر برگزار شد.

 بعد از تلاوت آیاتی از قرآن کریم آقای دکتر هدایی موسس محترم دبیرستان به ایراد سخن پرداختند. عناوین ذیل موضوعات مطرح شده در جلسه می باشد:

برگزاری جلسات مشاوره و اهمیت آن به صورت فردی و گروهی

تداوم ارتباط اولیا و مدرسه از طریق تماس تلفنی و پیامک

انتقاد از عدم شرکت دانش آموزان در آزمون های شبانه در نوبت اول و همچنین اهمیت شرکت در این آزمون ها در نوبت دوم

برگزاری آزمون های شبانه در روزهای دوشنبه و چهارشنبه

اهمیت شرکت در آزمون های تستی خیلی سبز و همچنین نقد از نحوه و عدم شرکت دانش آموزان در این آزمون ها

اهمیت امتحان نهایی و چالشهای آن

برگزاری امتحانات میان نوبت اول و همچنین اطلاع رسانی آن از طریق سامانه کارسنج

برگزاری کلاس های درس خصوصی و نیمه خصوصی در مدرسه در نوبت دوم

برگزاری امتحانات تشریحی هفتگی

تعادل در خوانش دروس (دروس عمومی و اختصاصی)

در ادامه موسس دبیرستان در رابطه با مسائل اجتماعی و به روز موبوط به آموزش مطالب ذیل را بیان نمودند:

چالش های فضای مجازی

عدم تمرکز دانش آموزان به علت استفاده از گوشی موبایل

عدم ارتباط مناسب اولیا و دانش آموز به علت تغییر نسل ها

حمایت نادرست و نابجا اولیا از دانش آموزان و تبعات آن

خود برزگ بینی دانش آموزان

رفتار مسولانه دانش آموز در خانه و مدرسه

در ادامه بعد از پذیرایی از اولیا گرامی مراسم اهدا جوایز به نفرات برتر نوبت اول برگزار شد.

در پایان جلسه کارنامه های دانش آموزان به همراه پک آموزشی به اولیا ایشان تقدیم شد.

محتویات پک آموزشی:

اردو مطالعاتی و قوانین و همچنین رضایت نامه آن

بودجه بندی امتحانات میان نوب دوم

برنامه امتحانات میان نوبت دوم (شبه نهایی)

برنامه امتحانات تشریحی هفتگی