جلسه کار گروه فیزیک

دسته بندی: اخبار مدرسه، فعالیتهای آموزشی | توسط : سید حسین آقامیر | 1399/07/23

بسمه تعالی

جلسه کارگروه فیزیک با حضور دبیران فیزیک پایه های دهم و یازدهم و دوازدهم و همچنین مشاورین پایه و مدیریت دبیرستان تشکیل شد.

موضوع:

هماهنگی دبیران فیزیک در روش های تدریس‌،تدوین طرح درس تا پایان اسفند 99،نحوه برگزاری امتحانات داخلی (کوئیز)،تعامل منطقی با دانش آموزان،هماهنگی طرح درس ها با برنامه های ازمون های آزمایشی فرا مدرسه ای.

خلاصه جلسه:

جلسه با تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم شروع شد ابتدا آقای رسول زاده مدیر دبیرستان اظهار داشتند  معلمان و مربیان در کنار آموزش دانش آموزان وظیفه تربیت آنان را نیز برعهده دارند در حقیقت تربیت و محل تربیتی مقدمه است برای به فعلیت رسیدن قوای جوانان در راه تقرب به خداوند با تربیت نیکو می توانیم تغییر رفتار صحیح در آنان ایجاد کنیم تعلیم  شریعت و آشنایی آنان با سیره نبی اکرم (ص) و ائمه اطهار(ع) و توجه به آموزه‌های دینی از وظایف اولیه هر یک از ما به عنوان یک معلم در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد ما موظف هستیم بر اساس سیاست‌های کلی نظام نسبت به انجام وظایف معلمی قدم برداریم پس ایشان در اهیمت و ضرورت تشکیل و تداوم جلسات گروه های اموزشی مطالبی را ایراد کردند و اظهار داشتند این جلسات با انجام نقد و بررسی مسائل آموزشی و هم اندیشی و تبادل نظر می تواند موجبات ارتقاء سطح آموزش دانش‌آموزان را فراهم سازد بنابراین باید این جلسات زمانی برگزار گردد و عزیزان با بهره مندی از تجربیات موانع و مشکلات درسی دانش آموزان را شناسایی و نسبت به رفع این آسیب‌ها اقدام عملی آورند.

مصوبات مهم این جلسه:

1ـ به سؤالات دانش آموزان توجه بیشتری شود.2ـ با احترام نسبت به سئوال دانش آموز برخورد شود.3ـ با دانش آموزان با تعامل بیشتری به عمل آورید.4ـ پرسشهای کلاسی بطور مستمر به عمل آید و در پرتال آموزشی ثبت شود.5ـ در صورت نیاز برای دانش آموزان کلاس جبرانی در نظر گرفته شود.6ـ براساس سرفصلهای آزمون های آزمایشی فرامدرسه ای دروس خود را تطبیق نمایند.7ـ در آزمونهای میانی و پایانی نمره واقعی به دانش آموزان داده شود تا خانواده سطح کیفی فرزند خود را ببیند.8ـ طرح درسها را لطفا" براساس امتحانات آزمون های آزمایشی فرامدرسه ای تنظیم نمائید.