لیست حواله دریافتی کتاب درسی به شماره 107956

دسته بندی: اخبار مدرسه | توسط : عباس رحمتی | 19 شهریور 1399

اسامی بر اساس حروف الفبا مرتب شده است .

# نام و نام خانوادگی پایه رشته
1 بردیا آقامحمدی  یازدهم ریاضی فیزیک
2 محمدامین آهاری  یازدهم علوم تجربی
3 علی رضا آهنگری  دوازدهم ریاضی فیزیک
4 محمدرضا ابراهیمی  دهم علوم تجربی
5 محمدطه ابراهیمی  یازدهم علوم تجربی
6 پرهام اسدنژاد  دوازدهم ریاضی فیزیک
7 محمد اسفندیاری فرد  یازدهم ریاضی فیزیک
8 امیررضا اسماعیلی  یازدهم ریاضی فیزیک
9 محمدمهدی اصغری  دوازدهم ریاضی فیزیک
10 آریان افتخاریان فرد  دوازدهم ریاضی فیزیک
11 اشكان اقبال زاد  دهم ریاضی فیزیک
12 نیما اكبرلو  دوازدهم علوم تجربی
13 ماهان اكبرنژاد  دوازدهم علوم تجربی
14 ارشیا امیری  دوازدهم علوم تجربی
15 نیما امیری  یازدهم ریاضی فیزیک
16 امیر بابائي  دوازدهم علوم تجربی
17 محمدرضا بحیرائی  دهم ریاضی فیزیک
18 ایلیا برهانی  دوازدهم ریاضی فیزیک
19 علی بهارلو  دوازدهم علوم تجربی
20 سامان بهرامیان  یازدهم ریاضی فیزیک
21 مبین بهمنی  دوازدهم علوم تجربی
22 آتیلا پرویزآسیابری  یازدهم ریاضی فیزیک
23 امیرپویا پورمحمد  یازدهم علوم تجربی
24 امیر پیرزاد  دوازدهم علوم تجربی
25 محمدامین تیموری فرد  یازدهم علوم تجربی
26 امیرحسین جدیدزاده  یازدهم علوم تجربی
27 علیرضا جعفری  دوازدهم علوم تجربی
28 سعید جلالیان  دوازدهم ریاضی فیزیک
29 علیرضا جلیل خانی  یازدهم ریاضی فیزیک
30 سینا جمعدار  یازدهم علوم تجربی
31 عرشیا جهان نژاد  دوازدهم علوم تجربی
32 ایلیا جوانمرد  یازدهم ریاضی فیزیک
33 امیرمهدی چهره نژاد  یازدهم علوم تجربی
34 سیاوش حاجی  یازدهم علوم تجربی
35 پویا حاجی عباسی  یازدهم ریاضی فیزیک
36 مبین حامدعباس  دوازدهم علوم تجربی
37 پوریا حسنی  دوازدهم ریاضی فیزیک
38 مهبد حسین پور  دهم ریاضی فیزیک
39 بنیامین حسین زاده  یازدهم علوم تجربی
40 علیرضا حسین زاده  دوازدهم ریاضی فیزیک
41 امیرحسین حسینی  دهم ریاضی فیزیک
42 سیدكامیار حسینی سالكده  یازدهم علوم تجربی
43 محمدحسین حیاتی  یازدهم ریاضی فیزیک
44 عرشیا حیدری  یازدهم علوم تجربی
45 محمد حیدری مهر  یازدهم ریاضی فیزیک
46 پرهام خادم  یازدهم علوم تجربی
48 حسین خجسته فر  یازدهم علوم تجربی
49 محمدرضا خدائی  یازدهم ریاضی فیزیک
50 پدرام خدائی  دوازدهم ریاضی فیزیک
51 امیر خدابنده  دوازدهم علوم تجربی
52 سینا خلیلی  دوازدهم ریاضی فیزیک
53 یزدان دارابی  دوازدهم علوم تجربی
54 نوید دهبان  دهم ریاضی فیزیک
55 محمدسالار ذكریائی  دوازدهم علوم تجربی
56 پارسا راثی فقیهی  دوازدهم ریاضی فیزیک
57 دانیال رجب پور  یازدهم ریاضی فیزیک
58 آرین رحمانی  دوازدهم علوم تجربی
59 فربد رحمانی  دهم ریاضی فیزیک
60 دانیال رحمانی پور  یازدهم ریاضی فیزیک
61 كیان رحمانی شكارچی  دوازدهم علوم تجربی
62 كسری رحمتی  یازدهم علوم تجربی
63 نیما رحمتی بیرقوندی  یازدهم ریاضی فیزیک
64 امیرحسین رحیم پورهریس  دوازدهم علوم تجربی
65 دانیال رحیم زاده  یازدهم علوم تجربی
66 پارسا رحیمی  دهم علوم تجربی
67 محمدرضا رضائی ششجوانی  دهم ریاضی فیزیک
68 امیرپارسا رضانواز  دوازدهم ریاضی فیزیک
69 حمیدرضا روحی بنفشه ورق  دوازدهم ریاضی فیزیک
70 رامتین رودگرصفاری  یازدهم علوم تجربی
71 امیرحسین زارع  یازدهم ریاضی فیزیک
72 آرین زرهونه  دوازدهم ریاضی فیزیک
73 احسان زمانی فرد  یازدهم ریاضی فیزیک
74 امیرمهدی ساعدی  یازدهم ریاضی فیزیک
75 حسین ستاری نجارزاده  دوازدهم علوم تجربی
76 سامان سلطانی  یازدهم علوم تجربی
77 راستین سلیمانی  دهم ریاضی فیزیک
78 سیدامیرمهدی سیدموسوی  دوازدهم علوم تجربی
79 امیرعباس شافعی  دهم ریاضی فیزیک
80 پارسا شاه ابراهیمی  دوازدهم علوم تجربی
81 علی شرفی  دوازدهم علوم تجربی
82 سیدایمان شریعتی  دهم ریاضی فیزیک
83 پارسا شفیعی  دوازدهم ریاضی فیزیک
84 امین رضا شمسی  دوازدهم علوم تجربی
85 علی شهبازپور  دوازدهم ریاضی فیزیک
86 امیرحسین شهبازی منفرد  یازدهم ریاضی فیزیک
87 پویا شوشتریان  دوازدهم علوم تجربی
88 امیرمهدی صالح یار  دوازدهم ریاضی فیزیک
89 محمدمهدی صالحی  دوازدهم ریاضی فیزیک
90 علی صانعی  یازدهم علوم تجربی
91 پارسا صفاپور  یازدهم ریاضی فیزیک
92 امیرحسین صفاری  یازدهم ریاضی فیزیک
93 سپهر صمدی تبریزی  دوازدهم ریاضی فیزیک
94 طه طورانی  دوازدهم علوم تجربی
95 پرهام طیاری لنگرودی  یازدهم ریاضی فیزیک
96 شایان عباس زاده  دهم ریاضی فیزیک
97 سروش عباسقلی ساوجبلاغی  یازدهم ریاضی فیزیک
98 سبحان عبدالمحمد  یازدهم علوم تجربی
99 علی عزیزروستا  دوازدهم ریاضی فیزیک
100 سیدامیرحسین غلام حسینی  یازدهم ریاضی فیزیک
101 آرتین فرمانی  یازدهم علوم تجربی
102 محمدمهدی فنائی دارانداش  دهم علوم تجربی
103 پارسا قائدرحمت  دوازدهم علوم تجربی
104 نیما قاسمی  یازدهم علوم تجربی
105 پارسا قدیمی  دوازدهم علوم تجربی
106 محمدمهدی قربی  یازدهم علوم تجربی
107 پدرام قرقانی  یازدهم علوم تجربی
108 پارسا كاتبی  دهم علوم تجربی
109 پارسا كاظمی  یازدهم علوم تجربی
110 امیررضا كاظمی  یازدهم ریاضی فیزیک
111 یوسف كامیاب  دهم علوم تجربی
112 یونس كامیاب  دهم ریاضی فیزیک
113 ایمان كریمی  دوازدهم ریاضی فیزیک
114 علی كشگلانی  یازدهم ریاضی فیزیک
115 محمدامین كعبی  یازدهم علوم تجربی
116 دانیال كفاش طهرانی  دوازدهم ریاضی فیزیک
117 اشكان كلانتری دهقی  دهم ریاضی فیزیک
118 حسین كلهر  دوازدهم ریاضی فیزیک
119 شروین كوشان  دوازدهم علوم تجربی
120 امیرعلی كوهی لشكان  دهم ریاضی فیزیک
121 پارسا گنجی  یازدهم علوم تجربی
122 سیدمانی لاجوردی  دهم علوم تجربی
123 مرتضی لشكری  یازدهم ریاضی فیزیک
124 امین مافی  دوازدهم ریاضی فیزیک
125 امیرحسین متینی علمداری  دوازدهم ریاضی فیزیک
126 محمد محمودجانلو  دوازدهم علوم تجربی
127 مهرشاد مخترع  دوازدهم علوم تجربی
128 ساوان مردانی  دهم ریاضی فیزیک
129 سینا مرسلی  دوازدهم علوم تجربی
130 محمد مستوفی  دوازدهم ریاضی فیزیک
131 امیرحسین مشایخی  یازدهم علوم تجربی
132 مهرداد مقیمی فرد  دهم ریاضی فیزیک
133 مهبد منصوری  یازدهم ریاضی فیزیک
134 ارشیا مهرمنش  دوازدهم ریاضی فیزیک
135 سیدرضا میرحسینی مقدم  دوازدهم ریاضی فیزیک
136 سیاوش نجفی  یازدهم علوم تجربی
137 علی نخستین داوری  دوازدهم ریاضی فیزیک
138 پوریا نعمتی وكیل آباد  یازدهم ریاضی فیزیک
139 امیر نمازیان  دوازدهم علوم تجربی
140 علی نوشادفرج خیراله  یازدهم علوم تجربی
141 رادین نوشینی  یازدهم ریاضی فیزیک
142 كیارش نیازی نصیحتی  دوازدهم ریاضی فیزیک
143 نیما نیك شاد  دوازدهم ریاضی فیزیک
144 اشكان هاشمی  دوازدهم ریاضی فیزیک
145 پرهام همتی  دهم ریاضی فیزیک
146 شایان واحدی  دهم ریاضی فیزیک
147 عرفان ولی زاده حاجی دهی  دوازدهم علوم تجربی
148 پویا یزدان پناه  دوازدهم ریاضی فیزیک
149 نیما یوسفی  دوازدهم علوم تجربی