تحويل مدارك دانش آموزان پايه دوازدهم

دسته بندی: اخبار مدرسه | توسط : عباس رحمتی | 11 مرداد 1400

به اطلاع كليه اولياء و دانش آموزان پايه دوازدهم مي رساند گواهي موقت ديپلم و ريز نمرات آن دسته از دانش آموزاني كه فارغ التحصيل شده اند آماده تحويل مي باشد لذا از كليه دانش آموزان پايه دوازدهم خواهشمند است از روز دوشنبه 12 مرداد با مراجعه به دبيرستان و قسمت معاونت اجرايي(رحمتي) نسبت به دريافت گواهي و ريز نمرات و همچمنين كليه مدارك تحصيلي اقدام فرمايند.

ضمنا يادآور مي شود جهت ادامه فرايند ثبت نام دانشگاهها و موسسات آموزش عالي به اين مدارك نياز خواهد شد.

دانش آموزاني كه موفق به فارغ التحصيلي نشده اند پس از قبولي در امتحانات شهريور و احراز فارغ التحصيلي نسبت به دريافت مدارك اقدام خواهند نمود.

 دانش آموزاني كه معافيت تحصيلي خود را دريافت نكرده اند در روز مراجعه جهت دريافت مدارك حتما كارت بانكي ، مدرك شناسايي(شناسنامه يا كارت ملي) بهمراه داشته باشند.(حضور شخص دانش آموز الزاميست).

همچنين كليه مراحل و تحويل مدارك فوق منوط به تسويه حساب بدهي شهريه مي باشد و هيچگونه مدرك تحصيلي به دانش آموزاني كه بدهي شهريه خود را تسويه ننموده اند تحويل نخواهد شد.

با تشكر

رحمتي

معاون اجرايي دبيرستان غيردولتي موحد