گزارش آزمون گزینه 2

دسته بندی: اخبار مدرسه | توسط : عباس رحمتی | 12 مهر 1400

همانگونه که اطلاع دارید نتایج آزمون مرحله اول گزینه دو (تعیین سطح ) در تاریخ ۱۲ شهریور۱۴۰۰ برگزار گردید و نتایج توصیفی در اختیار کلیه اولیا و دانش آموزان قرار گرفت و با توجه به برگزاری آزمون بعدی در روز جمعه مورخ۲۳مهر۱۴۰۰ انتظار دارد که ضمن بررسی عملکرد آزمون قبلی دانش آموزان توسط اولیاء نسبت به بهبود عملکرد درسی ایشان به موارد ذیل عنایت فرمایید:

 ۱) حضور مستمر و منظم در آزمون های شبانه

 ۲) انجام تکالیف و تعامل بیشتر با دبیران

 ۳) دقت نظر و عمل به برنامه‌های ثبت ساعات مطالعاتی که توسط مشاورین مدرسه ارائه گردیده است

 ۴) مرور ورفع اشکال پیش آمده در دروس