برنامه امتحانات نوبت اول - دی ماه 1401

دسته بندی: فعالیتهای آموزشی | توسط : مرتضی زاهدی | 1401/09/28

اطلاعیه

 

دانش آموزان و اولیا گرامی ؛

برنامه امتحانات نوبت اول دی ماه 1401 تقدیم می شود.

پیروز باشید.