برگزاری کلاس های فوق برنامه

دسته بندی: فعالیتهای آموزشی | توسط : مرتضی زاهدی | 1402/01/19

کلاسهای فوق برنامه ریاضی پایه های  دهم و یازدهم جهت آماده سازی هر چه بشتر دانش 
آموزان جهت حضور در امتحان های میان نوبت دوم و نوبت دوم در روز پنجشنبه 1402/01/17 در دبیرستان موحد برگزار گردید.